KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji

720x150_ecopress

KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji

5 czerwca 2014 r.

Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123a, WARSZAWA

 

Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku.  Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia.

Program Konferencji:

1. Nowelizacja Prawa Energetycznego z dnia 24 stycznia 2014 roku, projekt ustawy o OZE a wsparcie kogeneracji

2. Kogeneracja w Dyrektywach Unii Europejskiej 2012/27/UE i 2004/8/WE

3. Zasady korzystania z systemu wsparcia dla kogeneracji

4. Finansowanie projektów kogeneracyjnych

5. Kogeneracja, trigeneracja, poligeneracja – rozwiązania dla nowoczesnych przedsiębiorstw

6. Zastosowanie trójgeneracji gazowej na przykładzie osiedla „Na Powiślu”

7. Audyt jednostek kogeneracji

8. Wyzwania związane z projektowaniem i budową części kogeneracyjnej w biogazowni w Skarżynie

Konferencja skierowana jest do:

  • przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni,
  • przemysłowych odbiorców energii,
  • samorządów,
  • firm współpracujących z branżą ciepłowniczą,
  • dostawców produktów i technologii,
  • firm wykonawczych,
  • wszystkich inwestorów w kogenerację.

cena:
150 zł + VAT przy zgłoszeniu do 23 maja 2014 r.
200 zł + VAT przy zgłoszeniu po 23 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje: http://progressgroup.pl/83-konferencje/300-kogeneracja.html