Konkurs fotograficzny pt. „LEŚNE TAJEMNICE”

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie fotograficznym pt. „LEŚNE TAJEMNICE”!

Konkurs skierowany jest do:

  1. uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
  2. innych osób pełnoletnich amatorsko zajmujących się fotografią przyrodniczą

Konkurs ma na celu wzbudzenie zainteresowania bogactwem polskiej przyrody, pięknem i zasobnością naszych lasów, ich bioróżnorodnością oraz potrzebą ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Rok 2011 to Międzynarodowy Rok Lasów, dlatego też tematyka konkursu dotyczy zagadnień związanych z lasem:

1) „Siedliska leśne”,

2) „Najcenniejsze gatunki roślin i zwierząt występujące w lesie, chronione w ramach Programu Natura 2000”,

3) „Leśne krajobrazy ”.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • przygotować od 1 do 5 fotografii (wykonanych w dowolnej technice)w formie: papierowej o wymiarach 20 x 30 cm oraz w postaci plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 2400×3200 pikseli, nagranych na płytę CD,
  • prawidłowo opisać zdjęcia – zgodnie z wymaganiami Regulaminu Konkursu pdf,
  • wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia Microsoft_Word.

a następnie przesłać wszystko na adres:

Centrum Informacji o Środowisku

ul. Wawelska 52/54,

00-922 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny Leśne Tajemnice”.

Dodatkowych informacji udziela pani Agata Lizniewicz – tel. (22) 57 92 215.

Dla zwycięzców konkursu przewidujemy 6 nagród głównych: po jednej w każdej kategorii, osobno dla każdej z dwóch grup wiekowych.

Przewidzieliśmy jako nagrody główne – nagrody pieniężne, każda w wysokości 1200 zł (od kwoty nagród potracony zostanie wymagany ustawą podatek).

Przewiduje się również możliwość nagród rzeczowych dla prac wyróżnionych.

Termin nadsyłania prac upływa 25 maja 2011 r.

Życzymy ciekawej przygody z budzącą się do życia przyrodą lasu, odpoczynku i nabrania energii w pełnej uroku leśnej atmosferze,

Życzymy również zwycięstwa w konkursie!

Mamy nadzieję, że udział w konkursie zachęci Państwa do częstego odwiedzania naszej strony internetowej.

 

Źródło: ekoportal.gov.pl