Leśnicy zakazują wstępu do Puszczy Białowieskiej


30 września br. członkowi Pracowni na rzecz Wszystkich Istot zabroniono przebywania w godzinach wieczornych w Puszczy Białowieskiej. Adam Bohdan został zatrzymany przez Straż Graniczną, która poinformowała go o obowiązującym zakazie przebywania w lesie w godzinach porannych i wieczornych w związku z regulacją populacji zwierzyny. Zakaz wprowadzony został przez nadleśnictwa na terenie całej Puszczy.

Szczegóły informacji: http://pracownia.org.pl/aktualnosci,777

Zdaniem Pracowni wprowadzenie zakazu jest nadużyciem i kolejną próbą ograniczenia dostępu do Puszczy przez lobby myśliwskie. W ocenie Stowarzyszenia wprowadzony zakaz ogranicza swobody obywatelskie oraz jest sprzeczny z art. 26 ustawy o lasach, który gwarantuje udostępnianie lasu dla ludności.

Lasy Państwowe od roku prowadzą intensywną kampanię propagandową – "Lasy dla ludzi", jednak wprowadzony zakaz dowodzi, że jest to pusty slogan.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Adam Bohdan
tel. 509 197 718; e-mail: podlasie@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax: (+48) 33 817 14 68, tel. 33 818 31 53


Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax: 33 817 14 68, tel. 33 818 31 53
e-mail: biuro@pracownia.org.pl
http://pracownia.org.pl

Czytaj miesięcznik Dzikie Zycie
jedyne w Polsce pismo poświęcone bezkompromisowej
ochronie dzikiej przyrody:
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie

Konto bankowe: PNRWI, BS Bystra 15 8133 0003 0001 0429 2000 0001

Pozdrawiam,
Grzegorz Gołębniak