Łuk Mużakowa – Europejskim Geoparkiem

Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa  otrzymał certyfikat Europejskiego Geoparku. To pierwsze tego typu wyróżnienie dla Polski! Certyfikat uprawniający do korzystania z tej nazwy odebrał dr Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Geolog Kraju podczas X Sesji Międzynarodowej Konferencji Europejskiej Sieci Geoparków. Wręczenie odbyło się w norweskim mieście Langesund 17 września br.

Geoparki są miejscami o szczególnych wartościach geologicznych. Ich głównym zadaniem jest ochrona dziedzictwa geologicznego kraju, a poza prezentacją krajobrazu naturalnego i tych unikatowych walorów  – pokazywanie  zabytków techniki górniczej, hutniczej czy  hydrotechniki. 

Włączenie polskiej części Łuku Mużakowa w struktury Europejskiej Sieci Geoparków podnosi rangę realizowanej w Polsce działalności turystycznej. Podkreśla także  wartość przyrody nieożywionej (gleba, woda, skały, minerały, powietrze) i zapewnia promocję kraju na  świecie. Jest także cennym wsparciem  dla dalszych działań, dzięki możliwości współpracy i wymiany doświadczeń w obrębie sieci. 

Wręczenie certyfikatu podczas X Sesji Międzynarodowej Konferencji Europejskiej Sieci Geoparków to zwieńczenie  wspólnych wysiłków geologów, przedstawicieli państwowej służby ochrony przyrody, władz administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, członków stowarzyszeń zrzeszających lokalne społeczności i prywatny biznes oraz szeregu innych organizacji skupionych wokół lokalnej inicjatywy geoturystycznej. 

Mając do  dyspozycji różnorodne dziedzictwo geologiczne, podjęliśmy działania mające na celu wyeksponowanie jego wybitnych walorów  krajobrazowych na szczeblu krajowym, jak  i europejskim – mówi dr Henryk Jacek Jezierski Główny Geolog Kraju –  Mogliśmy to zrobić dzięki utworzeniu geoparków! Obiekty tego typu umożliwiają szeroką promocję nauk geologicznych oraz propagowanie ich funkcji edukacyjnych i turystycznych. Ponadto za pojęciem geoparku kryje się również dbałość o zasoby przyrody nieożywionej, przekładająca się na efektywne udostępnianie  cennych geologicznie obszarów. 

Łuk Mużakowa jest wyjątkowym miejscem dla geologów i przyrodników i stanowi atrakcję turystyczną regionu. Znajduje się w województwie lubuskim, ma kształt podkowy, na jego obszarze występuje ponad 100 zbiorników wodnych, które powstały w wyrobiskach po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego oraz żwirów. Zbiorniki te wzbogacają krajobraz dzięki malowniczemu zabarwieniu wód od turkusowo niebieskiego, zielonego, granatowego do pomarańczowego, czerwonego i brunatnego. Dodatkowym walorem historycznym i kulturalnym jest jeden z piękniejszych parków przypałacowych w Europie w m. Łęknica.

Park Krajobrazowy “Łuk Mużakowa” powstał w 2001 roku m.in. w celu ochrony wschodniej części moreny czołowej (ukształtowanej przez lodowiec skandynawski ok. 340 tys.  lat temu), która zachowała się w całości stanowiąc unikat na skalę światową. Park krajobrazowy chroni polską część moreny rozciągającą się po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Obejmuje fragmenty pięciu gmin: Trzebiel, Tuplice, Łęknica, Brody i Przewóz. Największe nagromadzenie wartościowych geologicznie obiektów znajduje się w Łęknicy – miejsce dawnej eksploatacji węgla brunatnego, iłów ceramiki budowlanej i naturalnego kruszywa –  tam właśnie można zwiedzać najciekawsze obiekty geoturystyczne w regionie, np. spacerować po „węglowej plaży”.  

Obszar polskiej części Łuku Mużakowa uzyskał jako pierwszy w Polsce status „Geoparku Krajowego” 21 października 2009 roku, podpisany przez Głównego Geologa Kraju. Obszar ten wybrało grono ekspertów, a powodem ich decyzji były m.in. wyjątkowe walory terenu, posiadającego specjalne wartości naukowe.  17 września 2011 roku Łuk Mużakowa uzyskał certyfikat Geoparku Europejskiego, obejmujący zarówno polską, jak i niemiecką część geoparku.

 

Źródło: mos.gov.pl/