MRiRW: kraje UE nie mogą same decydować, czy chcą upraw GMO

Po publikacji artykułu Kraje same zdecydują, czy chcą hodować GMO, czy nie, którego treść została zaczerpnięta ze strony Parlamentu Europejskiego, otrzymaliśmy kilka uwag z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poniżej publikujemy treść listu z MRiRW z dnia 20 kwietnia 2011 roku:

W związku z artykułem, który został zamieszczony 15 kwietnia br. na stronie internetowej www.agronews.com.pl (Kraje same zdecydują, czy chcą hodować GMO, czy nie – przyp. red.), dotyczącym możliwości wprowadzenia zakazu upraw odmian genetycznie zmodyfikowanych poniżej przedstawiam kilka uwag, gdyż zawarte w nim informacje wprowadzają czytelnika w błąd.

Pakiet propozycji dotyczący GMO: zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie koegzystencji, Komunikat dla Parlamentu Europejskiego i Rady oraz projekt rozporządzenia zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium (COM 2010 (385) został przedstawiony przez Komisję w lipcu 2010 r.

Dokument przyjęty przez Komisję Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego w dniu 12 kwietnia br. jest jedynie stanowiskiem tej Komisji dotyczącym propozycji zmiany dyrektywy (przedstawionej przez Komisję Europejską), nie jest natomiast przepisem umożliwiającym państwom wprowadzenie zakazów. Przyjęcie stanowiska przez Komisję Ochrony Środowiska nie oznacza nawet zakończenia prac w Parlamencie Europejskim – głosowanie w tej sprawie przewidziane jest na sesji plenarnej w czerwcu br. Poprawne informacje na ten temat dostępne są na stronie Parlamentu w języku angielskim.

W materiale (Kraje same zdecydują, czy chcą hodować GMO, czy nie – przyp. red.) znajduje się nieprawdziwa informacja na temat dopuszczenia do uprawy na terenie Unii Europejskiej genetycznie zmodyfikowanej bawełny, rzepaku, soi, buraków cukrowych, a nawet drożdży.

Uprzejmie informuję, że obecnie na terenie Unii Europejskiej dopuszczono do uprawy wyłącznie odmiany kukurydzy zawierające jedną genetyczną modyfikację MON 810 (odporne na szkodniki z rzędu Lepidopterd) oraz ziemniaki o zmienionym składzie skrobi (również jedna modyfikacja). Pozostałe wymienione w materiale produkty zostały dopuszczone do stosowania jako żywność i pasze, nie mogą być natomiast uprawiane na terenie Unii Europejskiej.

Dariusz Mamiński
Radca Ministra
Biuro Prasowe MRiRW

Źródło: AgroNews