Nie żyje Janusz Korbel

W piątek, 7 sierpnia, zmarł nagle Janusz Korbel. Był architektem i kulturoznawcą, głęboko zaangażowanym w ochronę przyrody i krajobrazu i w ideę głębokiej ekologii. Założył Pracownie Architektury Żywej później przekształconą w Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot oraz miesięcznik Dzikie Zycie i przez długie lata nimi kierował. Później zaangażował się w ochronę Puszczy Białowieskiej, zarówno w aspekcie przyrodniczym jak i kulturowym, zakładając tam Towarzystwo Ochrony Krajobrazu. Cieszył się powszechnym szacunkiem w ruchu ochrony przyrody. Zadawał nam wszystkim mądre, podstawowe pytania,  których w dzisiejszym świecie brakuje. Bez niego polska ochrona przyrody już nie będzie taka sama.

fot. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot