Nowe czasopismo przyrodnicze „Dolina”

Ukazał się pierwszy numer naukowego czasopisma przyrodniczego "Dolina". Autorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za cel " leczenie ekozabobonów, ekociemnoty itd". Zamierzają oni promować zdroworozsądkowy i racjonalny stosunek do przyrody przede wszystkim tam, gdzie dochodzi do konfliktów na linii człowiek – przyroda.

1 numer Doliny poświęcony jest powodzi wiślanej 2010. Prezentowane teksty to:

  • Raport z powodzi 2010
  • Przyczyny powodzi
  • Poldery przeciwpowodziowe naszą szansą na przyszłość

Gazeta ma 34 strony w formacie A5 zeszytowym.
 
Cena 5 zł. Pismo wydawane jest społecznie.
 
Zainteresowanych nabyciem "Doliny" zapraszamy do kontaktu pod adresem: dolinadolina@poczta.fm

Źródło: zielonaewolucja