Otwarty dostęp do treści naukowych-Apel

Apel do instytucji finansujących naukę o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce

Szeroki dostęp do wiedzy jest kluczowym elementem warunkującym rozwój współczesnych społeczeństw i ich miejsce w układzie globalnym. Szczególnie w nauce, dostęp do opublikowanych wyników zrealizowanych badań ma podstawowe znaczenie dla tempa dalszego rozwoju danej dziedziny.

Wyniki badań finansowanych ze środków publicznych powinny być dostępne publicznie bez ograniczeń. Na całym świecie instytucje finansujące badania wprowadzają w ostatnich latach tzw. mandat otwarty – wymóg, aby publikacje prezentujące wyniki tych badań były bezpłatnie dostępne w sieci Internet.

Sygnatariusze niniejszego apelu zwracają się do wszystkich polskich instytucji finansujących naukę, w tym MNiSW, NCBiR i NCN, o wprowadzenie wymogu otwartości oraz zapewnienie technicznych, ekonomicznych i prawnych warunków jego realizacji w odniesieniu do publikacji stanowiących polski dorobek naukowy.

Przegląd sposobów wdrażania otwartego dostępu do treści naukowych i propozycje implementacji tego modelu w Polsce zostały przedstawione w przygotowanej na zamówienie MNiSW ekspertyzie “Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych”.

Dominik Batorski, ICM
Edwin Bendyk, Collegium Civitas
Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska
Stanisław Dziekoński, UKSW
Olaf Gajl, OPI
Justyna Hofmokl, Centrum Cyfrowe
Bożena Kostek, Politechnika Gdańska
Marek Niezgódka, ICM
Maria Próchnicka, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska
Kazimierz Subieta, PJWSTK
Wojtek Sylwestrzak, ICM
Katarzyna Ślaska, Biblioteka Narodowa
Elżbieta Tarkowska, IFiS PAN / Akademia Pedagogiki Specjalnej
Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe / ICM
Piotr Węgleński, Uniwersytet Warszawski
Andrzej Wierzbicki, Instytut Łączności
Maciej Zabel, KEJN
Jacek Żakowski, Collegium Civitas
Maciej Żylicz, IIMCB

Podpisz apel

 

Źródło: otwartymandat.pl

fot.sxc.hu