Powodzi nie będzie

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni uważa, że przy obecnej pogodzie nie ma zagrożenia wczesnowiosenną powodzią; możliwe są jednak lokalne podtopienia spowodowane przez wodę z topniejącego śniegu.

„Sytuacja meteorologiczno-hydrologiczna jest dobra, temperatury ujemne nocą i dodatnie w ciągu dnia, powodują, że w spokojny sposób rzeki rozmarzają i nie należy się w najbliższym czasie obawiać żadnych zagrożeń dotyczących ewentualnej wczesnowiosennej powodzi” – powiedział dziennikarzom Boni, który w Krakowie spotkał się w piątek z wojewodami z województw Polski południowej.

Przypomniał, że rząd realizuje dwa duże programy dotyczące ochrony przeciwpowodziowej Odry oraz dorzecza górnej Wisły. Według niego w tym roku, z różnych źródeł, na ten cel zostanie przeznaczonych 978 mln zł, a latach 2007 – 2011 było to 1,182 mld zł.

„Krok po kroku będziemy zwiększali te nakłady. Przy trudnościach budżetowych chcemy pani minister rozwoju regionalnego przedstawić mocne argumenty przemawiające za tym, że w latach 2014-2020 na ochronę przeciwpowodziową potrzeba wsparcia środków unijnych” – zapowiedział szef MAC.

Źródło: PAP

fot.sxc.hu