Ptasie piekło w turystycznych rajach

250 mln ptaków – według światowych szacunków nawet tyle ptaków ginie co roku podczas wędrówki w krajach basenu Morza Śródziemnego. O zjawisku masowego chwytania i zabijania ptaków w miejscach kojarzonych często głównie z morzem, plażą                 i zabytkami 12 czerwca opowie Antoni Marczewski z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP).

Podczas pokonywania Morza Śródziemnego ptaki muszą co pewien czas zatrzymać się, odpocząć i uzupełnić brakujące zapasy energetyczne. Niestety w wielu krajach myśliwi oraz kłusownicy wykorzystują to zjawisko i masowo chwytają oraz zabijają wiele gatunków, w tym również te zagrożone wyginięciem w skali całego kontynentu. Problem dotyczy m.in. Malty, Cypru, a także Włoch czy Egiptu.

12 czerwca prezentację pt. „Zanim pojedziesz na wakacje, czyli piekło ptaków                                w turystycznych rajach” przedstawi Antoni Marczewski podczas ostatniego przed wakacjami spotkania Warszawskiej Grupy Lokalnej OTOP. Podczas prelekcji mowa będzie również o wyjątkowo bulwersującym polską opinię publiczną strzelaniu do polskich bocianów przez myśliwych z Libanu oraz o dziesiątkach tysięcy małych sokołów – kobczyków amurskich – zabijanych dla mięsa w indyjskim stanie Nagaland.

Skala problemu jest często ogromna, a lokalne organizacje nie zawsze są w stanie stawić mu czoła. Dlatego potrzebują wsparcia społeczności międzynarodowej, którym może być np. napisanie listu ambasady danego państwa, w którym dochodzi do zabijania ptaków, z apelem o podjęcie działań na rzecz ukrócenia tego procederu. – mówi Antoni Marczewski.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Przed właściwą prezentacją ok. 10 minut zostanie przeznaczone na omówienie inicjatywy gromadzenia informacji o miejscach lęgowych wróbli, jerzyków oraz kawek, zagrożonych przez trwające w mieście prace termomodernizacyjne. Wstęp wolny.

Więcej informacji:

Antoni Marczewski

specjalista ds. komunikacji

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

(+22) 761 82 05 wew. 903, antoni.marczewski@otop.org.pl

fot.sxc.hu

 

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)

to działająca od dwudziestu lat organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Celem Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jego działania wspiera rzesza kilkunastu tysięcy członków, wolontariuszy i sympatyków. OTOP jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.

 

Po 20 latach istnienia OTOP to:

  • Prawie 1000 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona przyrody
  • 174 ostoje ptaków (IBA), w tym 110 objętych regularnym monitoringiem zagrożeń
  • 159 lęgowych gatunków ptaków objętych regularnym monitoringiem
  • 2.500 nakładu kwartalnika “Ptaki”
  • 800 wolontariuszy
  • 2.000 członków
  • 10.000 zadeklarowanych sympatyków
  • 50.000 dzieci objętych programem edukacyjnym

 

Więcej informacji o działaniach OTOP na: www.otop.org.pl.

BirdLife International

 

jest światowa federacją towarzystw ochrony ptaków, która dąży do zachowania ptaków, ich siedlisk i różnorodności biologicznej na świecie, pracuje z ludźmi w kierunku zrównoważonego rozwoju, w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych. BirdLife działa w 117 krajach i terytoriach na całym świecie. BirdLife Europe jest obecne w 45 krajach i wszystkich państwach członkowskich UE. http://europe.birdlife.org