Regionalna Nagroda Ekologiczna „Bartki Świętokrzyskie”

W województwie świętokrzyskim rusza pierwsza regionalna nagroda mająca na celu honorowanie szczególnie cennych przedsięwzięć naukowych, ochroniarskich i inwestycyjnych funkcjonujących w obszarze ochrony przyrody, środowiska naturalnego i krajobrazu.

Województwo Świętokrzyskie ma aspiracje bycia regionem zaliczanym do tzw. Polski A w związku z czym podejmowane są liczne działania w kierunku szybkiego awansu cywilizacyjnego regionu. Prowadzi się wiele inwestycji mających ten awans przyśpieszyć lub zapewnić. Często jednak działania te pomniejszają znaczenie niezwykle cennych zasobów przyrodniczych woj. świętokrzyskiego. Zdarza się, że postęp odbywa się kosztem procedur, zasad i ze szkodą dla środowiska, która to szkoda zawsze ostatecznie jest szkodą człowieka.

Obecnie w naszym regionie brak przejrzystego systemu niezależnych ocen eksperckich działań inwestycyjnych. Powołanie regionalnej nagrody ekologicznej ma na celu promowanie tych działań, które powinny być wzorem i przykładem przy planowaniu, podejmowaniu i realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju województwa. Nagroda ma być też narzędziem podnoszącym rangę Prawa Ochrony Przyrody i Środowiska, które zbyt często traktowane jest jako zło konieczne i przeszkoda a nie jako pełnoprawny kodeks regulujący ważne aspekty życia społecznego.

Ponadto Nagroda chce wspierać te działania inwestycyjne, badawcze i ochroniarskie, które promują region świętokrzyski jako przyjazny dla rozwoju turystyki przyrodniczej.

Nagroda ma być przyznawana raz w roku przez możliwie długi okres. W chwili powołania nagrody konieczne do poniesienia są nakłady na projekt statuetki, dyplomu i przypinki. Konieczne jest zakupienie rzadkiego rodzaju drewna oraz wykonanie matrycy do produkcji przypinek, która to matryca będzie wykonana jednorazowo i wykorzystywana przez wiele lat. W kolejnych latach organizatorzy zobowiązują się do wykonywania statuetek i dyplomów własnym kosztem. Praca w Kapitule nagrody jest non profit. Stosunkowo wysoki koszt inicjujący powołanie nagrody jest konieczny aby w kolejnych latach mógł on być minimalny. Nagroda ma być prestiżowa w związku z czym jej projekt i wykonanie musi sprostać wysokim wymaganiom estetycznym co pociąga za sobą wyższe koszty. Stowarzyszenie M.O.S.T bierze na siebie odpowiedzialność za pozyskanie środków koniecznych do produkcji nagród oraz promocji.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

I. Inwestycji;
II. Badań naukowych z zakresu nauk przyrodniczych;
III. Projektów ochrony przyrody i /lub środowiska.

Nagroda chce wspierać te działania inwestycyjne, badawcze i ochroniarskie, które promują region świętokrzyski jako przyjazny dla rozwoju turystyki przyrodniczej.

1. Podniesienie rangi Prawa Ochrony Przyrody i Środowiska jako pełnoprawnego kodeksu i zbioru zasad pozwalającego na takie wspieranie rozwoju regionu świętokrzyskiego, które jednocześnie pozwala na zachowanie wyjątkowych walorów przyrodniczych.

2. Promowanie inwestycji, badań i innych działań, które przyczyniają się do niepogorszenia stanu środowiska naturalnego, lepszego rozpoznania środowiska naturalnego województwa i ochrony zasobów przyrodniczych województwa.

3. Edukacja ekologiczna i podnoszenie świadomości ekologicznej.

 

W Kapitule RNE „BŚ” znaleźli się naukowcy i działacze związani z badaniami i ochroną przyrody w województwie świętokrzyskim.

Nagroda została objęta Patronatami:

– honorowy: Marszałek Województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas
– merytoryczny: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
– medialny: TVP Kielce, Echo Dnia i ecopress.pl.

Zachęcamy do udziału w plebiscycie. Wszelkie informacje znajdują się na stronie www Nagrody: http://bartkiswietokrzyskie.pl

Grafika: Anna Benicewicz-Miazga