Ruszyła budowa terminalu LNG w Świnoujściu

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę terminalu do odbioru skroplonego gazu (LNG) w Świnoujściu. Jego powstanie pozwoli na odbieranie tego surowca – drogą morską – z dowolnego kierunku na świecie.

Akt erekcyjny pod budowę terminalu LNG podpisali premier Donald Tusk, minister skarbu państwa Aleksander Grad, prezes Zarządu Polskie LNG SA Zbigniew Rapciak oraz Tomasz Tomczak, przedstawiciel wykonawcy konsorcjum Saipem-Techint-PBG i Wiceprezes PBG S.A.

Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to pierwsza tego typu inwestycja nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Początkowo umożliwi ona odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, co stanowi ok. 1/3 krajowego zapotrzebowania na gaz. Po rozbudowie jego roczna przepustowość wynieść może do 7,5 mld m3.

Ważnym elementem przygotowywania procesu inwestycyjnego gazoportu były m.in. kwestie środowiskowe oraz zapewnienie finansowania inwestycji z funduszy UE.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadziła rozmowy z KE, wykazując zgodność wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z prawem wspólnotowym oraz rozmowy  ze stroną niemiecką, wyjaśniając wszelkie wątpliwości w zakresie możliwego oddziaływania transgranicznego planowanej inwestycji.

Zaangażowanie urzędników obydwu instytucji zaowocowało odstąpieniem Niemców od przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko dla gazportu LNG i przyznaniem Polsce przez KE środków na współfinansowanie tej inwestycji.

Po uroczystości w Świnoujściu, Minister Gawłowski wziął udział w otwarciu Europejskiego Centrum Szkoleniowego LNG na szczecińskiej Akademii Morskiej.

Więcej informacji na temat inwestycji na stronie: www.polskielng.pl

 

Źródło: Ministerstwo Ochrony Środowiska