Sprawozdanie z V edycji konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”


25 października 2012 r. w Warszawie odbyła się V edycja Konferencji 
„BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim praktycznym aspektom inwestycji w zieloną energię i zgromadziło 
140 inwestorów. Kolejne edycje Konferencji stanowią odpowiedź na dyrektywę Unii Europejskiej przewidującą co najmniej 15% udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Polski do 2020 roku.

Konferencja „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” gromadzi przede wszystkim inwestorów. Są to przedsiębiorstwa prywatne oraz zakłady komunalne 
i samorządy lokalne, które chcą włączyć biogaz do swojego bilansu energetycznego. Celem organizacji Konferencji jest umożliwienie uczestnikom kolejnych jej edycji poszerzenia swojej wiedzy o informacje dotyczące możliwości wykorzystania biogazu w ich działalności. Wykładowcy – praktycy przybliżają zainteresowanym tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie.

Rozwijana w kolejnych edycjach Konferencji tematyka związana z biogazem cieszy się rosnącym zainteresowaniem zarówno uczestników – stale rosnąca liczba przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dużych, liczących się na rynku przedsiębiorstw, jak i mediów oraz prestiżowych organizacji branżowych i ministerstw. Czwartkowa konferencja stanowiła przede wszystkim forum kontaktów i wymiany doświadczeń dla podmiotów poruszających się w temacie biogazu oraz wszystkich zainteresowanych wejściem w branżę.

O randze przedsięwzięcia świadczy lista organizacji związanych z sektorem energetyki 
i energii, które objęły Patronatem Honorowym to wydarzenie.

Konferencję wsparły:

Ministerstwo Gospodarki, Prezydent M. St. Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Urząd Regulacji Energetyki, Przewodniczący Sejmowej Stałej Podkomisji ds. Energetyki – Andrzej Czerwiński, Agencja Rozwoju Mazowsza, Agencja Rynku Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowa Izba Biopaliw, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polskie Stowarzyszenie Biogazu.

Patronat Medialny tradycyjnie sprawowały czołowe media związane z energią odnawialną 
i gospodarką.

Podczas Konferencji poruszone zostały następujące tematy:

 • Projekt ustawy o energii odnawialnej a funkcjonowanie biogazowni rolniczych – Maciej Kapalski, Główny Specjalista, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
 • Bioelektrownia Rzędów – aspekty technologiczne i społeczne inwestycji biogazowej – Wojciech Łukaszek, Dyrektor Programu Inwestycyjno-Naukowego Rzędów, EKOENERGIA
 • Proces inwestycyjny w biogazownie krok po kroku – Magdalena Papajewska, Project Development Manager, BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o.
 • Poprawa efektywności produkcji biogazu w biogazowniach poprzez ograniczenie ilości osadów w reaktorach – Tomasz Tłustochowicz, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży, CLIMBEX S.A.
 • Zewnętrzne źródła finansowania (dotacje) inwestycji biogazowych – Iwona Sajewska, Doradca ds. Finansowania Inwestycji, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
 • Biogazowe agregaty kogeneracyjne – Jarosław Łukowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, Pełnomocnik Spółki, H. Cegielski 
- Poznań S.A.
 • Innowacyjne techniki obróbki pofermentu z biogazowni metodą SplitBox® – Tomasz Majewski, Prezes Zarządu, SEPARATOR Sp. z o.o.
 • Audyt technologiczny w projektach biogazowych – Maciej Gołębiewski, Prezes Zarządu, Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
 • Uwarunkowania technologiczne wtłaczania biometanu do sieci – Wacław Bilnicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju, PGNIG Energia SA
 • Możliwości zastosowania biogazu w transporcie – Projekt BIOMASTER – dr inż. Radosław Pomykała, Koordynator Projektu BIOMASTER w Polsce, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 • GreenGasGrids – Zwiększenie europejskiego rynku produkcji, poprawa warunków przesyłu i przyłączanie biogazu do sieci dystrybucji – Maria Dobrowolska, Specjalista ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Poza prelekcjami praktyków i specjalistów uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z ofertą firm:

 • METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
 • SEPARATOR Sp. z o.o.
 • H. Cegielski – Poznań S.A.
 • CLIMBEX S.A.

oraz

 • Awbud S.A.

Pozytywne sygnały ze strony uczestników i sponsorów Konferencji po raz kolejny pokazały potrzebę organizacji tego typu spotkań stanowiących platformę kontaktu producentów 
i dystrybutorów związanych z sektorem biogazu z inwestorami.

Już dzisiaj firma Progress Group zapowiada szóstą edycję konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” na wiosnę 2013 roku.