Warsztaty „Jak chronić swoje rzeki” 16-17.06.2012. Wdzydzki Park Krajobrazowy

Klub Przyrodników zaprasza zainteresowanych rzekami na weekendowe warsztaty 16-17 czerwca w Schodnie na Kaszubach. Prosimy o przekazanie informacji ewentualnym zainteresowanym.

Zgłoszenia mailem na kp@kp.org.plLiczba miejsc jest ograniczona do ok. 30 uczestników. Zgłoszenia – mailowo na adres  Klubu Przyrodników: kp@kp.org.pl, podając:  imię i nazwisko,    dane kontaktowe (email i adres pocztowy),       ew. reprezentowaną organizację (jeśli dotyczy),       ew. szczególne wymagania dietetyczne (np. obligatoryjna mięsożerność),  nazwę rzeki (rzek), w których obronę uczestnik chciałby się szczególnie zaangażować 

Przyrodnicy znają i rozumieją rolę ekosystemów wodnych, ale rzeki są ważne nie tylko dla przyrodników. Dla wędkarza lub kajakarza rzeka może być treścią życia. Wierzymy, że wielu z nas marzy o naturalnych rzekach – czystych, nie przegrodzonych zaporami, zmieniających się za każdym zakrętem, dzikich, bogatych w ryby, tętniących życiem innych zwierząt i roślin… Możemy to osiągnąć. Przynajmniej niektóre rzeki mogą takie być. A te, które muszą być uregulowane – nie muszą wcale wyglądać jak kanały. Mogą być kształtowane tak, by wciąż tętniło w nich życie.

Ale jeżeli tego chcemy – decydujące będzie kilka najbliższych lat. Jakie będą nasze rzeki – to zależy między innymi od zapisów, jakie zostaną zawarte w „planach gospodarowania wodami”. Pierwsza edycja takich planów została już ustanowiona w 2011 r. Ich rewizja nastąpi do 2015 r. Plany będą podlegać „konsultacjom społecznym” – możemy i powinniśmy zgłaszać do nich nasze uwagi i wnioski, a także wychwytywać błędy, jakie w planach popełnia administracja wodna. Żeby to zrobić, musimy jednak wiedzieć jak…

Jakie będą nasze rzeki – zależy też od tego, czy potrafimy razem stanąć w ich obronie: w setkach miejsc w Polsce bronić rzek przed niszczącymi je inwestycjami i działaniami. Mamy do tego prawo i mamy takie możliwości. Choć mało kto je zna….

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, w dniach 16-17 czerwca (sobota-niedziela) w Zielonej Szkole w Schodnie na Kaszubach (Wdzydzki Park Krajobrazowy) organizujemy weekendowe warsztaty:

“Jak bronić swojej rzeki”

Zapraszamy na nie wszystkich, którym zależy na rzekach i którzy chcą się zaangażować w  obronę ich naturalności. Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza przyrodnicza. Szczególnie liczymy na uczestników ze środowiska wędkarskiego i kajakarskiego.

Warsztaty rozpoczną się w sobotę 16 czerwca o godz. 12, a zakończą w niedzielę 17 czerwca ok. godz. 13.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zielona Szkoła zapewnia także bezpłatnie nocleg w standardzie schroniskowym (w sali wieloosobowej, trzeba wziąć śpiwór). Komu zależy na lepszym standardzie noclegu – może uczestniczyć w warsztatach nocując w samodzielnie wybranym innym miejscu w okolicy. Wyżywienie dla uczestników będzie zorganizowane za symboliczną odpłatnością. Jednak, te warunki dotyczą osób, które będą uczestniczyć w warsztatach – zgłoszenia prosimy traktować wiążąco (osoby które zgłoszą się ale, nie odwołując zgłoszenia, nie przyjadą na warsztaty, mogą być obciążone pełnymi  kosztami).

 

Ramowy program warszatów:

Rozpoczęcie w sobotę 16 czerwca o godz. 12

Zagadnienia:

·         Podstawy prawa administracyjnego dla laików, czyli jak skutecznie uczestniczyć w procedurach administracyjnych

·         Jak skutecznie uczestniczyć w konsultacjach społecznych

·         Europejskość wymaga: Ramowa Dyrektywa Wodna UE, jej cel, sens i siła.

·         Cele środowiskowe dla rzek – jakie są, co oznaczają, jakie obowiązki za sobą pociągają? Co jest celem dla konkretnej, szczególnie interesującej uczestników rzeki?

·         Plany gospodarowania wodami: czym są, jak i kiedy są sporządzane, co zawierają?

·         Co plany gospodarowania wodami oznaczają dla konkretnej rzeki?

·         ‘Naturalna” czy „silnie zmieniona” – jak zostanie w planach sklasyfikowana Twoja rzeka i jakie to dla niej będzie mieć konsekwencje?

·         „Derogacje” – magiczne słowo w planach; jakie niebezpieczeństwa z niego wynikają.

·         Jakie wnioski i uwagi warto wnosić w procesie sporządzania planów gospodarowania wodami?

·         Prawo broni rzek: praktyczne wykorzystanie przepisów prawa dla ochrony rzek

·         Część terenowa nad rzekami Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Zakończenie w niedzielę 17 czerwca ok. godz. 13. Szczegółowy program godzinowy prześlemy osobom zgłoszonym ok. 10 czerwca.

 

Miejsce warsztatów: http://www.zielonaszkola.wdzydzkipark.pl/

 

Warsztaty poprowadzą pracownicy Klubu Przyrodników – Monika Kotulak i Paweł Pawlaczyk.

 

Warsztaty organizowane przy wsparciu i pomocy WWF Polska oraz Zespołu Pomorskich Parków Krajobrazowych.

Źródło: Klub Przyrodników