warsztaty: ochrona torfowisk wysokich (Smołdzino, 21-22 czerwca 2011r.)

W dniach 21-22 czerwca 2011 r. w Smołdzinie (gościniec U Bernackich) organizujemy warsztaty "Ochrona torfowisk wysokich". Przedstawione będą przeglądowe wyniki monitoringu stanu torfowisk wysokich w Polsce, aktualne uwarunkowania prawne, nowe możliwości techniczne, aktualny stan wiedzy i doświadczeń polskich i poza-polskich.

Przedstawione zostaną także doświadczenia zrealizowanego przez nas w latach 2007-2011 projektu "Kontynuacja ochrony wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu". Szczegółowy program podamy ok. 31 maja.
Początek warsztatów 21 czerwca w godzinach południowych, 21 czerwca przewidywana jest sesja kameralna. 22 czerwca przewidujemy wyjazd terenowy (torfowiska w Słowińskim Parku Narodowym, rezerwat Bagna Izbickie). Zakończenie 22 czerwca wczesnym popołudniem. Warsztaty są organizowane w ramach projektu "Kontynuacja ochrony wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu", dofinansowanego w ramach V osi POIiŚ ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Geograficznego.

Udział w warsztatach i w wyjeździe terenowym, nocleg w Smołdzinie oraz posiłki podczas warsztatów są bezpłatne dla uczestników – są finansowane ze środków projektu.

Smołdzino jest położone przy Słowińskim Parku Narodowym, ok 10 km od morza.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Możemy przyjąć ok 40 osób.
Zgłoszenia na email kp@kp.org.pl.

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników