Strona główna » Posts tagged with » efektywność energetyczna

Dom energooszczędny – inteligentna technologia budownictwa

Dom energooszczędny – inteligentna technologia budownictwa

Trendy związane z domami energooszczędnymi, pasywnymi, zeroenergetycznymi czy dodatnimi w ostatnich latach znacznie zyskują na znaczeniu. Od 2021 roku na terenie Unii Europejskiej mają być wznoszone wyłącznie budynki niskoenergetyczne, zasilane choćby częściowo ze źródeł odnawialnych. Ale dynamiczny wzrost zainteresowania budownictwem energooszczędnym w coraz większym stopniu jest wynikiem nie tyle unijnych zobowiązań, co świadomego wyboru inwestorów, […]

Dr Zdzisław Muras: „Efektywność energetyczna – niepodjęcie działań będzie kosztować najwięcej”

Dr Zdzisław Muras: „Efektywność energetyczna – niepodjęcie działań będzie kosztować najwięcej”

Polskim przedsiębiorstwom sektora energetycznego zostały zaledwie 2 miesiące by przygotować się do realizacji nowych obowiązków, a mianowicie rozliczania się z tzw. białych certyfikatów (za efektywność energetyczną). Wielkimi krokami zbliża się bowiem podpisanie ostatniego z aktów wykonawczych do ustawy – w postaci rozporządzenia przetargowego. Według wymogów Komisji Europejskiej pierwszy przetarg na białe certyfikaty (nawet jeśli miałby […]