Strona główna » Posts tagged with » Kielce Stadion

Zielony Patrol w Kielcach

Zielony Patrol w Kielcach

"Zielony" patrol" to akcja Prezydenta Kielc skierowana do uczniów kieleckich szkół gimnazjalnych. Miasto zostało podzielone na sektory, których opiekunami są poszczególne "zielone patrole" z różnych szkół. Zadaniem patroli jest poznanie i opis swoich sektorów pod kątem atrakcyjności przyrodniczej i bioróżnorodności. Przede wszystkim jednak zadaniem młodzieży jest kontrola miejsc pod względem występowania dzikich wysypisk śmieci i […]