Strona główna » Posts tagged with » ochrona bioróżnorodności

Czy bieda może być dobra dla człowieka i przyrody?

Czy bieda może być dobra dla człowieka i przyrody?

Wiele wskazuje na to, że bogactwo nie służy przyrodzie. Widzimy to, analizując ślad ekologiczny poszczególnych państw. Generalnie tam, gdzie jest bieda, ludzie w relatywnie mniejszym stopniu obciążają środowisko.