Strona główna » Posts tagged with » Dzikie Życie

1% dla wszystkich istot

1% dla wszystkich istot

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od 23 lat działa dla ochrony najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce. W 2012 roku dzięki m.in. wpływom z 1% Waszego podatku udało nam się zrealizować wiele działań dla ochrony dzikiej przyrody, mogliśmy nieprzerwanie wydawać nasz miesięcznik Dzikie Życie, wciąż prowadzimy kilkadziesiąt interwencji dla ochrony zwierząt, siedlisk i ochrony krajobrazu, […]

Perturbacje z ochroną gatunkową Z Andrzejem Kepelem rozmawia Grzegorz Bożek

Perturbacje z ochroną gatunkową Z Andrzejem Kepelem rozmawia Grzegorz Bożek

Polska przegrała w tym roku już dwie sprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, dotyczące niedostosowania krajowych przepisów o ochronie gatunkowej do dyrektyw unijnych – ptasiej i siedliskowej. Jakie mogą być skutki tych wyroków?

Nadleśnictwo Hajnówka szykanuje przyrodników

Nadleśnictwo Hajnówka szykanuje przyrodników

Leśnikom nie powiodła się próba ukarania Adama Bohdana. Kierują na policję donos wobec innego przyrodnika. Tym razem szykanują młodego ornitologa z Hajnówki.

Ćwiczenia z wznoszenia wałów

Ćwiczenia z wznoszenia wałów

Jakub Bożek, Krytyka Polityczna: Kiedyś w „Dzikim Życiu” Jacek Bożek powiedział, że powódź w 1997 okazała się być powodzią propagandy betonowania, prostowania, tamowania.