Strona główna » Posts tagged with » ochrona wód

Uchwalono nowe Prawo Wodne

Uchwalono nowe Prawo Wodne

Wczoraj (20 lipca 2017 r.) wieczorem Sejm, przyjmując poprawki Senatu, zakończył proces legislacyjny nowej ustawy Prawo Wodne. Uchwalona ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Ma wejść w życie od 1 stycznia 2018 r., jednak niektóre jej przepisy – niezwłocznie z dniem ogłoszenia, a niektóre – dopiero stopniowo do 2021 r.  Licząca 574 artykuły i ponad […]

Założenia do nowego Prawa Wodnego

Założenia do nowego Prawa Wodnego

Na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego ogłoszono projekt założeń do nowego Prawa Wodnego, skierowany jednocześnie do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.