2 lutego – Światowy Dzień Mokradeł, 2011 Rok Lasów

Dziś mija 40 rocznica podpisania Konwencji Ramsarskiej, której celem jest ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł. 2011 rok ONZ ogłosiło Rokiem Lasów.

Biuro Konwencji Ramsarskiej uznało, że należy połączyć te dwie okazje i skoncentrować się na ochronie lasów mokradłowych.

My ten rok poświęcimy na realizację projektów badawczych, ochroniarskich i edukacyjnych dotyczących mokradeł w Lasach Wierzejskich pod Kielcami.

Przygotowywane przez nas projekty to:

 1. Inwentaryzacja sów w Ostoi Wierzejskiej;
 2. inwentaryzacja botaniczna, entomologiczna, herpetologiczna, teriologiczna i ornitologiczna na terenie Polan Wierzejskich;
 3. Złożenie wniosku o powołanie użytku ekologicznego „Polany Wierzejskie”
 4. opracowanie i wydanie folderu na temat bioróżnorodności lasów wierzejskich;
 5. realizacja programów edukacyjnych dotyczących leśnych mokradeł i ich ochrony;
 6. realizacja projektów czynnej ochrony na Polanach Wierzejskich;
 7. publikacja artykułów w periodykach specjalistycznych.

To plan maksimum.
Wszystkich chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt.
Przewidujemy następujące formy udziału w poszczególnych zadaniach:

 • życzliwość i „wsparcie emocjonalne” 🙂
 • propagowanie akcji wśród znajomych;
 • dla specjalistów różnych dziedzin bezpośredni udział w pracach badawczych, opracowywaniu dokumentów,zbieranie materiału do publikacji;
 • darowizny na cele związane z realizacją zadań.