Karkonoski Park Narodowy będzie większy. Już od 1 stycznia

Źródło: Karkonoski Park Narodowy

Źródło: Karkonoski Park Narodowy

O ponad 370 ha zwiększy się od 1 stycznia 2016 roku powierzchnia Karkonoskiego Parku Narodowego. W granicach parku znajdą się cenne lasy liściaste i mieszane zarządzane do tej pory przez  Lasy Państwowe. To pierwsze powiększenie powierzchni tego parku w jego historii.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w granice Karkonoskiego Parku Narodowego zostaną włączone grunty będące własnością Skarbu Państwa, położone pomiędzy górą Chojnik a głównym kompleksem parku.

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, ochroną zostaną objęte cenne lasy liściaste ze znacznymi fragmentami dobrze zachowanych siedlisk przyrodniczych kwaśnej buczyny górskiej oraz żyznej buczyny sudeckiej. Po wejściu w życie rozporządzenia powierzchnia KPN zwiększy się do ponad 5951 ha. Obszar powiększonej otuliny wyniesie 13 093 ha.

Karkonoski Park Narodowy od siedmiu lat zabiegał o połączenie enklawy Góra Chojnik z głównym obszarem parku. Udało się to, a dzięki połączeniu ochroną objęte zostaną obszary lasów liściastych i mieszanych występujące w rejonie gór Żar, Kopista i Szerzawa. Występują tam cenne siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt chronione we Wspólnocie Europejskiej w ramach sieci Natura 2000.

Jak zapowiada KPN, jedną ze zmian, które wejdą w życie 1 stycznia będzie wyłączenie tego obszaru z obwodu łowieckiego, czyli nie będzie tam już polowań. Zostanie za to utrzymana cała istniejąca infrastruktura turystyczna – wszystkie szlaki rowerowe i piesze, które w przyszłości mają być naprawione. Jednym z pomysłów jest udostępnienie przejętych terenów grzybiarzom i zbieraczom owoców leśnych, ale w sposób nieszkodzący przyrodzie. Ma to być swego rodzaju eksperyment.

Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj nie widzi natomiast możliwości wchodzenia na szczyt góry Żar. Podkreśla, że jest to obszar ochrony bielika, co wyklucza możliwość poprowadzenia tam szlaku turystycznego czy budowy punktu widokowego.

Oprócz terenów przejętych od LP, zasoby parku powiększą się także o nieruchomość przekazaną przez miasto Jelenia Góra. Chodzi o działkę, na której stoi przejęty już przez park w 2013 roku pałac w Sobieszowie. W XVIII-wiecznej budowli powstaje Centrum Muzealno-Edukacyjne. Swoje podwoje ma otworzyć przed mieszkańcami i turystami w 2019 roku.