Dzięki lasom wieś ma pracę

Z okazji Światowego Dnia Leśnictwa, Komitety Copa-Cogeca przypomniały o kluczowej roli, jaką odgrywają lasy w zakresie tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich. Unijne rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze są przekonane, że lasy przyczyniają się w ten sposób do realizacji celów strategii UE 2020 dla wzrostu i zatrudnienia.

– Lasy dysponują ogromnym potencjałem w zakresie walki ze zmianami klimatu i mogą pomóc w wyjściu z obecnego kryzysu ekonomicznego. Sektor leśnictwa dostarcza obecnie 3,6 miliona miejsc pracy w Europie, a ponad 16 milionów europejskich rodzin żyje z leśnictwa i jest od niego zależne. Sektor leśnictwa jest zrównoważony, respektuje środowisko i opiera się na odnawialnych źródłach. Drewno przyczynia się w związku z tym w znaczny sposób do realizacji celów UE w zakresie odnawialnej energii. Wykorzystywanie drewna w zakresie konstrukcji może mieć również znaczny udział w polityce klimatycznej UE oraz w realizacji europejskich celów w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę fakt, że drewno jest skutecznym biotopem obniżającym zawartość dwutlenku węgla – powiedział Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca.

I dodał, że UE powinna utworzyć wspólne ramy, aby promować stosowanie drewna, a odpowiednie finansowanie instrumentów odnoszących się do lasów powinno być odblokowane w przyszłej polityce rozwoju obszarów wiejskich.

Światowy dzień leśnictwa jest obchodzony na świecie od 30 lat.

Źródło:  AgroNews