Buczyny Niemieckie światowym dziedzictwem ludzkości

28 lipca 2011 r. Komitet Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO zdecydował,
że wpisany w 2007 r. na listę obiekt "Pierwotne Buczyny Karpackie"
(obejmujący wybrane lasy górskie na Ukrainie i Słowacji o powierzchni 29
tys. ha) zostanie powiększony o 5 kompleksów ściśle chronionych buczyn w…
Niemczech (zajmujących łącznie 4,4 tys. ha) – i odtąd będzie się nazywał
"Pierwotne Lasy Karpackie i Stare Buczyny Niemieckie" ("Primeval Beech
Forests of the Carpathians and the Ancient Beech Forests of Germany"). Ten
obiekt Dziedzictwa Ludzkości sklada się więc obecnie z kilkunastu oddalonych
od siebie fragmentów lasów bukowych w Europie – w Niemczech, Słowacji i
Ukrainie

Dołączone do listy Światowego Dziedzictwa Ludzkości buczyny niemieckie to 5
kompleksów lasów bukowych:
– ok. 500 ha buczyn Jasmund na Rugii
– ok. 300 ha buczyn Serrahn w Parku Narodowym Muritz
– ok. 600 ha buczyn Grumsin w rezerwacie biosfery Schorfheide-Chorin w
Brandenburgii
– ok. 1600 ha buczyn Hainich w Parku Narodowym Hainich
– ok. 1500 ha buczyn Kellerwald w Parku Narodowym kellerwald-Edersee
Trzy pierwsze obiekty znajdują się dość bliko polskiej granicy.

Zgłoszone lasy są poddane ochronie ścisłej. Jako podstawę ich zarządzania
zadeklarowano zasadę "Niech przyroda będzie przyrodą" (Lets Nature be
Nature): "przyroda może rozwijać się zgodnie ze swoimi własnymi regułami"

Opis na oficjalnej stronie Światowego Dziedzictwa Ludzkości:
http://whc.unesco.org/en/list/1133

Strona internetowa buczyn niemieckich: http://weltnaturerbe-buchenwaelder.de

Interesująca dokumentacja aplikacyjna niemieckich buczyn do uznania za
Dziedzictwo Ludzkości dostępna jest w interecie jako plik pdf pod adresem:
http://weltnaturerbe-buchenwaelder.de/fileadmin/media/pdf/Nomination_Dossier
_klein.pdf

Interesujące jest wykorzystanie w niej koncepcji "naturalności" i sposbów
jej mierzenia; próba wskazania gatunków typowych dla niemieckich naturalnych
lasów bukowych, próba wskazania "reliktów lasów pierwotnych" wśród
bezkręgowców występujących w niemieckich buczynach, próba wyróżnienia i
policzenia "mikrosiedlisk" w ekosystemie leśnym.

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników

Fot. Ł.Misiuna