GMO – eksperci Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w konflikcie interesów

Opublikowany 14 lutego raport organizacji pozarządowych Corporate Europe Observatory (CEO) i  Earth Open Source stwierdza, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – agencja UE odpowiedzialna za ocenę bezpieczeństwa upraw i żywności modyfikowanej genetycznie (GMO), “pozostaje często w konflikcie interesów” z przemysłem biotechnologicznym, którego pracę powinna oceniać.

Raport dokumentuje przypadki, w których EFSA formułuje  ocenę ryzyka produktów GMO na podstawie  danych dostarczonych przez naukowców związanych z  przemysłem biotechnologicznym. Opinie EFSA wykorzystywane są następnie przez inne instytucje UE i rządy poszczególnych państw.

“Nazbyt często decyzje EFSA  dotyczące bezpieczeństwa naszej żywności oparte są na danych dostarczonych przez przemysł, a nie tak jak być powinno, niezależną naukę, ”  stwierdza raport.

“Wielu ekspertów EFSA ma ścisłe powiązania z firmami biotechnologicznymi lub zajmującymi się produkcją pestycydów.  Przepisy EFSA pozwalają na dalsze utrzymywanie się sytuacji rażącego konfliktu interesów.”

Według raportu,  12 z 21 członków zespołu ekspertów, którzy zadecydowali o dopuszczeniu na rynek europejski modyfikowanego genetycznie ziemniaka Amflora firmy BASF, pracowało okresowo, jako konsultanci koncernów agrochemicznych, biorąc udział w badaniach naukowych  finansowanych przez przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem przemysłu biotechnologicznego.  Ośmiu z nich związanych było z Międzynarodowym Instytutem Nauk Biologicznych (International Life Science Institute (ILSI), którego członkami są m.in.  koncerny takie jak: Monsanto, Coca-Cola, Nestle, Unilever, Danone, Bayer i Kraft. Z powodu swojej działalności lobbistycznej organizacja ta znajduje się na czarnej liście Światowej Organizacji Zdrowia.

Problem nie dotyczy jedynie upraw i żywności GMO, lecz generalnie wiarygodności ocen bezpieczeństwa produktów spożywczych i  sposobu podejmowania decyzji o dopuszczeniu ich do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. I tak na przykład przewodniczący komisji EFSA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii,  specjalista od żywienia, Irlandczyk, profesor Flynn,  jest członkiem kilku naukowych grup roboczych wspomnianego już, niesławnego Międzynarodowego Instytutu Nauk Biologicznych! Profesor Flynn jest także członkiem zespołu doradców w  koncernie Kraft Foods Europe. W lipcu zeszłego roku zespół pod jego kierownictwem podjął bardzo kontrowersyjną decyzję o dopuszczeniu do sprzedaży jednego z produktów  tegoż koncernu.

Członek rady nadzorczej EFSA,  Jiří Rupich do marca 2011 pracował w firmie Danone w Czechach, zaś zasiadający w kilku komisjach Carlo Agostoni od 2000 r. występuje na różnych konferencjach,  pobierając  za to wynagrodzenie od Nestlé, Danone, Heinz, Hipp, Humana czy Mead Johnson.

Autorka raportu, dyrektor działu badawczego mającej siedzibę w Londynie organizacji Earth Open Source powiedziała , że EFSA “potrzebuje gruntownej reorganizacji”.  (euractiv.com)

na podstawie: euractive.com, presseurope.eu, corporateeurope.org , Süddeutsche Zeitung

Jan Skoczylas

Całość raportu: w formacie pdf: Conflicts on the Menu

 

Źródło:gmo.net.pl

fot.sxc.hu