International IED Congress, 20 listopada 2014 Warszawa

Western Energy Consulting, jedna z wiodących firm doradczych działających w obszarze energetyki i ochrony środowiska ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w International IED Congress, który odbędzie się 20 listopada 2014 w warszawskim hotelu Marriott.
Dyrektywa IED powstała w wyniku przekształcenia i połączenia w jedną całość 5 innych dyrektyw; weszła w życie 7 stycznia 2014. Dyrektywa dotyczy ograniczania tzw. emisji przemysłowych i zgodnie z prawem wspólnotowym, wprowadza zaostrzone rygory, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016.

Jednakże w Polsce niektóre zakłady przemysłowe zostaną objęte tzw. Przejściowym Planem Krajowym, wynikiem czego będzie przesunięcie terminu obowiązywania zaostrzonych standardów do połowy 2020 roku.

Ponadto, przewidziano, iż w przypadku średnich ciepłowni zwolnienie będzie obowiązywać aż do końca 2022 r, jednakże jedynie pod warunkiem, że 50% wytworzonego przez nie ciepła nie trafia do sieci ciepłowniczej. Implementacja Dyrektywy do polskiego porządku prawnego nastąpiła wraz z wejściem w życie nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska czyli 5 września 2014. Jej wdrożenie wydaje się zatem pewne.
Wśród poruszonych przez nas zagadnień znajdą się m.in.:
• Nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska
• Derogacje czasowe dla złagodzenia dyrektywy (np. dla ciepłowników)
• Konkluzje BAT i BRIEF
• Najlepsze dostępne technologie
• Doświadczenia polskie i zagraniczne
• Przykłady najlepszych wdrożeń
Zaangażowanie w International IED Congress potwierdzili:
• Mecenas Joanna Czyż- Zielińska
• Robert Adamczyk, Senior Advisor, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
• Dr inż. Włodzimierz Sokół, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania, Główny Instytut Górnictwa
• Wiesław Jamiołkowski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, PGNIG Termika
• Konrad Krzysztof Nowak, Prezes Zarządu, MPEC Olsztyn
• Agata Staniewska, Konfederacja Lewiatan
• Przedstawiciel Energoprojekt- Katowice S.A.
• Michał Jabłoński, ekspert na co dzień pracujący w Ministerstwie Środowiska.
Złotym Sponsorem wydarzenia została firma Energoprojekt- Katowice S.A.
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć tutaj: http://event.westernenergyconsulting.com/IED/index.php
Zapraszamy do udziału i współpracy!