FiBC. Podsumowanie warsztatów

W dniu 1 grudnia 2011 roku, po raz kolejny spotkali się przedstawiciele sektora energetycznego by rozmawiać o problematycznych aspektach pozyskiwania i umarzania certyfikatów energetycznych. Tym razem, motywem przewodnim specjalistycznego szkolenia były świadectwa fioletowe
i brązowe.
Wykłady prowadził dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki. Przez cały dzień debatowaliśmy o nowych możliwościach i obowiązkach jakie stoją przed producentami i dystrybutorami energii oraz kolejnych czynnikach kosztowych wpływających na ceny prądu.

Certyfikaty fioletowe, czyli świadectwa pochodzenia energii elektrycznej produkowanej
w wysokosprawnej kogeneracji z metanu kopalnianego i biogazu z biomasy są wydawane od marca 2010 roku, ale dotychczas nie obciążają cen energii elektrycznej. W 2010 i 2011 zostało wydane 13 takich świadectw na wolumen energii 111 402,075 MWh. W 2012 roku wejdzie natomiast w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, które określa roczny procentowy obowiązek zakupu
i przedstawienia do umorzenia tego rodzaju świadectw w stosunku do całkowitego wolumenu sprzedaży energii. Powstaną więc zupełnie nowe obowiązki.

Natomiast świadectwa pochodzenia energii dla biogazu – brązowe certyfikaty wejdą w życie na początku 2012 roku. Będą mogli otrzymywać je producenci biogazu, który będzie wtłaczany do gazowej sieci dystrybucyjnej. Nowe rozporządzenie wprowadzające ten obowiązek określi nie tylko warunki przyłączania źródeł wytwarzania biogazu do sieci gazowej, ale także np. parametry jakie będzie musiał spełniać biogaz, aby można było go "wtłaczać" do sieci i wzór przeliczania wartości energetycznej ilości biogazu na energię elektryczną. Obowiązek nabycia i przedstawienia do umorzenia w URE brązowych certyfikatów przyjęty został w ten sam sposób jak w przypadku zielonych certyfikatów, czyli dotychczasowa wysokość obowiązująca dla zielonych certyfikatów, będzie teraz obowiązywała jednolicie dla brązowych i zielonych certyfikatów (w roku 2011: 10,4%).

W konsekwencji, w praktyce gospodarczej od 2012 pojawią się zupełnie nowe obowiązki dla producentów energii i OSD oraz kolejny czynnik kosztowy wpływający na ceny prądu. Oprócz obligatoryjnych zobowiązań podmioty będą miały również nowe możliwości. Bowiem decyzją producenta jest, czy za wyprodukowany przez siebie biogaz rolniczy uzyska brązowe certyfikaty czy użyje go dla wytworzenia energii elektrycznej z kogeneracji i uzyska fioletowe lub żółte certyfikaty. W podobny sposób, uwzględniwszy warunki rynkowe – producent będzie mógł zdecydować czy wypełni jednolite kwoty dla zielonych i brązowych certyfikatów, zielonymi, brązowymi czy kombinacją obu powyższych systemów wsparcia.

W związku z nadchodzącymi zmianami w otoczeniu regulacyjnym, po raz kolejny stworzyliśmy Państwu niepowtarzalną okazję do konsultacji merytorycznych. Wraz z Ekspertem przybliżyliśmy uczestnikom skomplikowane zasady rozliczania nowych obowiązków jak również wskazaliśmy zagrożenia i ewentualne sankcje za brak ich przyszłej realizacji.

 

Ponownie firma CBE Polska pragnie podziękować za zaufanie i zaprosić do uczestnictwa
w naszych kolejnych projektach dotyczących rozliczania obowiązków dotyczących świadectw pochodzenia. Kolejne spotkanie poświęcone certyfikacji energii już w styczniu! Zachęcamy do kontaktu.