Międzynarodowe warsztaty poświęcone opracowaniu Strategii Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego oraz innych dużych drapieżników w Polsce.

Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartych sesjach międzynarodowych warsztatów poświęconych opracowaniu Strategii Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego Ursus arctos oraz innych dużych drapieżników w Polsce. Warsztaty odbędą się 21 i 22 lutego 2011r. w Krakowie w Instytucie Ochrony Przyrody PAN.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Zgłoszenia osób przyjmowane są do 16 lutego, po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Nie zgłoszone osoby nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach.

Szczegółowy program zostanie rozesłany do osób zainteresowanych w późniejszym terminie.

Warsztaty są częścią Projektu „Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi”. Projekt w 85% dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIS.05.03.00-00-050/08-00 oraz w 15% współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową o współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ nr: 496/2009/Wn-50/OP-IN-PS/D

Udział w warsztatach i dostęp do materiałów jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów oraz nie zwracają kosztów dojazdu.

Z poważaniem
Organizatorzy.