LIII Warsztaty Biologii Ewolucyjnej. Polska Akademia Nauk, Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Atrakcyjność i preferencje człowieka w ujęciu ewolucyjnym"

Warszawa, sobota 19 marca 2011

Organizator Warsztatów: Bogusław Pawłowski

 

Program

11:00 Otwarcie

11:10 Bogusław Pawłowski (Katedra Antropologii, Uniwersytet Wrocławski)
Atrakcyjność i preferencje kobiet w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego”

12:10-12:30 krótka przerwa

12:30 Krzysztof Kościński (Instytut Antropologii, UAM)
Adaptacyjne aspekty kształtowania się postrzegania atrakcyjności człowieka w ontogenezie”

13.00 Piotr Sorokowski  (Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski)

„Atrakcyjność długości nóg w kontekście doboru naturalnego i płciowego”

 

13:30 – 15:00 długa przerwa na posiłek

 

 

15.00 – 15.30 Irmina Sukiennik (Katedra Antropologii, Uniwersytet Wrocławski)

„Męskie strategie seksualne a poziom wybranych hormonów”

15.30 – 16.00 Agnieszka Żelaźniewicz (Katedra Antropologii, Uniwersytet Wrocławski)

„Atrakcyjność kobiecych piersi w kontekście ewolucyjnym”

 

16.00 – 16.30 Podsumowanie

16.45 – Zakończenie

 

Organizatorzy dziękują Wydziałowi Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za gościnę i wszechstronną pomoc.