Fioletowy i Brązowy w Kolorach Certyfikatów – czyli funkcjonujące systemy wsparcia – warsztaty 1.12.2011 Warszawa

ecopress.pl został patronem medialnym warsztatów organizowanych przez firmę CBE Polska.

Warsztat nosi nazwę "Fioletowy i Brązowy w Kolorach Certyfikatów – czyli funkcjonujące systemy wsparcia" i odbędzie się 1 grudnia 2011 roku w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z planem warsztatów:

 

Wydarzenie w całości poświęcamy nowym możliwościom jakie stoją przed producentami i dystrybutorami energii, mianowicie brązowym i fioletowym certyfikatom, które zaczną w pełni obowiązywać na początku 2012 roku.

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów znalazły się m.in.:

 • Dyrektywa 2009/28/WE i projekt dyrektywy o efektywności energetycznej z 23 czerwca 2011 r.- co nas czeka?;

 • Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego (podstawy prawne, kolory systemów wsparcia, w tym: certyfikaty biogazowe (brązowe) – system świadectw pochodzenia, certyfikaty metanowe (fioletowe) – system świadectw pochodzenia z kogeneracji);

 • Kumulacja wsparcia”;

 • Rodzaje paliw na cele energetyczne – paliwa a kolory certyfikatów;

 • Obrót giełdowy a wypełnienie obowiązków – rola i zadania TGE i Domów Maklerskich oraz Towarowych Domów Maklerskich;

 • Podstawy, zasady, praktyka i orzecznictwo dotyczące wymierzania kar pieniężnych;

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkie podmioty zobligowane i zainteresowane uzyskaniem fioletowych i brązowych certyfikatów a w szczególności:

 • Przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające energię elektryczną oraz ciepło odbiorcom końcowym;

 • Spółki gazownicze, zobowiązane do wtłaczania biogazu do sieci;

 • Przedsiębiorstwa z sektorów: wydobywczego i górnictwa;

 • Przedstawicieli sektora komunalnego;

 • Inwestorów i beneficjentów systemu rozwoju biogazowni;

 • Jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie;

 • Audytorów energetycznych;

 • Brokerów oraz podmioty specjalizujące się w obrocie certyfikatami, energią;

 • Deweloperów;

 • Dostawców rozwiązań i technologii

 

Więcej informacji pod linkiem: http://cbepolska.pl/warsztaty-fioletowy-i-brzaowy-w-kolorach-certyfikatow-czyli-funkcjonujace-systemy-wsparcia.html

 

Center for Business Education
ul. Chmielna 35 / 200
00-021 Warszawa
www.cbepolska.pl