GAZ – nowe regulacje na 2013 rok


Zapraszamy do uczestnictwa w specjalistycznych warsztatach „GAZ – nowe regulacje na 2013 rok”, które odbędą się 6 grudnia 2012 roku, w Centrum Szkolenia Gazownictwa w Warszawie. Wydarzenie organizuje Zespół CBE Polska we współpracy z Partnerem Prawnym – renomowaną kancelarią prawną Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. W trakcie spotkania, specjaliści w zakresie prawa energetycznego, gazowego i podatkowego zanalizują nadchodzące zmiany w zakresie funkcjonowania sektora gazowniczego, które czekają uczestników rynku w 2013 roku. Warsztaty zostaną podzielone na 3 bloki tematyczne skupiające strategiczne obszary: nowego Prawa Gazowego, prawa o wydobywaniu węglowodorów i Funduszu Węglowodorowym oraz podatku akcyzowego na gaz.

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów:

 • Prawo Gazowe z 9 października 2012 roku – najważniejsze zapisy i zmiany
 • taryfikacja cen gazu i liberalizacja rynku
 • akcyza na gaz – prawne i ekonomiczne konsekwencje dla przemysłowców
 • tworzenie giełdowego rynku gazu w Polsce – wirtualny handel gazem ziemnym
 • prawo o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Węglowodorowym
 • problemy rozwoju i eksploatacji w świetle nowych przepisów
 • nowe regulacje a stymulowanie konkurencyjności
 • analiza wpływu nowych ustaw na rynek energetyczny

Do udziału w wydarzeniu Organizatorzy zapraszają:

 • przedstawicieli sektorów: gazowniczego, energetycznego, komunalnego, ciepłowniczego
 • dystrybutorów, dostawców i importerów gazu
 • dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
 • firmy doradcze i inżynieryjne
 • przemysłowych odbiorców gazu
 • firmy z sektora budownictwa przemysłowego/ wykonawców projektów
 • przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne
 • przedsiębiorstwa posiadające koncesje na poszukiwanie, wydobycie i obrót gazem
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką wykorzystania gazu w energetyce

Szczegółowy program warsztatów wraz z listą Ekspertów i podmiotów zaangażowanych, a także relację z pierwszej edycji wydarzenia, można znaleźć pod adresem:

http://cbepolska.pl/pl/gaz-nowe-regulacje-na-2013-rok.html

Dane kontaktowe do Organizatorów:

Center for Business Education, ul. Chmielna 35 / 200; 00-021 Warszawa

tel/fax: +48 22 82 77 123, e-mail: biuro@cbepolska.pl