Perspektywy rozwoju i ramy prawne OZE

Wzrost cen surowców energetycznych, unijna polityka klimatyczna, trudniej dostępne surowce krajowe, a także względy środowiskowe – wszystko to powoduje, że pomimo wielu barier, które napotyka branża OZE, udział zielonej energii w bilansie energetycznym Polski systematycznie wzrasta i w tym roku przekroczył 12%. Doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń z obszaru energii odnawialnej i efektywności energetycznej będą odbywające się w dniach 23-25 września 2014 r. targi RENEXPO®Poland, a zwłaszcza organizowane w ramach targów konferencje „Praktyczne Aspekty Inwestycji w Zieloną Energię”, „Wsparcie ze źródeł odnawialnych w Polsce” oraz forum „Sprzedaż produktu czy idei? Wymiar społeczny OZE”.

Dla Polski priorytetem powinno być bezpieczeństwo energetyczne budowane dzięki wykorzystaniu krajowych zasobów i źródeł energii. Takimi źródłami są bogate zasoby węgla i odnawialne źródła energii, takie jak woda, wiatr, biomasa i słońce.

Jak obecnie kształtuje się rynek energetyki odnawialnej w Polsce i jakie są perspektywy jego dalszego rozwoju? Dowiemy się już 23 września 2014 r. podczas konferencji „Praktyczne Aspekty Inwestycji w Zieloną Energię”, organizowanej w ramach RENEXPO Poland przez redakcje portalu www.ioze.pl i kwartalnika „Energetyka wodna” przy współpracy z Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych oraz Instytutem OZE Sp. z o.o. Podczas spotkania eksperci wskażą również ryzyko, jakie może wystąpić na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji w energię odnawialną. Uczestnicy konferencji dowiedzą się również, jak prawidłowo i skutecznie przeprowadzić proces projektowania farmy fotowoltaicznej. Eksperci przedstawią dobre praktyki w projektowaniu małych elektrowni wodnych i wskażą możliwości hydroenergetyczne istniejących obiektów piętrzących wodę w Polsce.

Bieżącej sytuacji prawnej poświęcone będzie forum „Sprzedaż produktu czy idei? Wymiar społeczny OZE” organizowane 24 września 2014 r. w Warszawie. Podczas konferencji, organizowanej przez REECO Poland Sp. z o.o. we współpracy z Institute for Security, Energy and Climate Studies, wiodący analitycy reprezentujący środowiska uczestniczące w procesie legislacyjnym przedstawią i omówią aktualne regulacje. Uczestnikom zaprezentowane zostaną również korzyści płynące z odnawialnych źródeł energii oraz doświadczenia inwestorów, samorządów, banków, instytucji badania opinii publicznej w realizacji projektów OZE.

Obecnie obowiązujące regulacje prawne powodują̨ szereg trudności w rozwoju odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Od 2015 r. zaczną jednak obowiązywać zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, a ich założeniem jest ustanowienie systemowego wsparcia dla producentów zielonej energii i zwiększanie skali wykorzystywania poszczególnych źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna czy biomasa. Nowe regulacje mają stanowić zachętę do wykorzystywania OZE zarówno dla dużych przedsiębiorstw, wytwarzających energię w celu generowania zysku z jej odsprzedaży, jak i dla osób indywidualnych, zainteresowanych produkcją energii na własne potrzeby.

Polski rząd niedawno zaakceptował długo wyczekiwany projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z tym projektem, system zielonych certyfikatów ustąpi miejsca systemowi aukcyjnemu. Jednakże system zielonych certyfikatów zostanie utrzymany dla części istniejących instalacji. Nadchodzące zmiany stwarzają nowe możliwości inwestycyjne w sektorze energii odnawialnych. Stąd zapraszamy do wzięcia udziału w forum poświęconym aktualnej sytuacji na rynku energii odnawialnych w Polsce. 23 września 2014 r, w ramach Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland, Kancelaria von Bredow Valentin Rechtsanwälte we współpracy z REECO Poland Sp. z o.o. organizuje konferencję, której tematem przewodnim będzie „Wsparcie ze źródeł odnawialnych w Polsce”. Prezentacja zostanie wygłoszona w języku angielskim a skierowana jest do inwestorów, przedsiębiorców, deweloperów, producentów instalacji i innych osób zainteresowanych ramami prawnymi dla energii odnawialnych w Polsce i będzie się skupiała głównie na energii wiatru, fotowoltaice i biomasie. Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia dotyczące zielonych certyfikatów, regulacji dla mikro- i małych instalacji OZE, omówione zostaną również warunki ich przyłączenia do sieci. W drugiej części dowiemy się o szansach i wyzwaniach, jakie niesie za sobą proponowany przez rząd system aukcyjny i poznamy możliwości finansowania projektów OZE.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji na stronie: http://www.renexpo-warsaw.com/konferencje.html.

RENEXPO® Poland organizowane przez REECO Poland to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w obszarze energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej w polskim kalendarzu imprez targowych. Międzynarodowi wystawcy, profesjonalne konferencje i fora biznesowe oraz inne imprezy towarzyszące – to wszystko czeka na tych, którzy w dniach 23-25 września 2014 r. odwiedzą Warszawskie Centrum EXPO XXI. Aby móc bezpłatnie uczestniczyć w tym prestiżowym wydarzeniu, wystarczy dokonać wcześniej rejestracji na stronie: http://www.renexpo-warsaw.com/404.html.

fot. Anna Benicewicz-Miazga
REECO Poland Sp. z o.o.
ul. Bartycka 22B/21A
00-716 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 266 02 16
Fax: +48 (0) 22 379 78 60
info@reeco-poland.pl