Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody – III warsztaty: Kraków 9-10.02

Wstępnie informujemy, że kolejne warszaty z cyklu "jak dbać o obszar Natura
2000 i wody  – w procesach planowania i na co dzień", odbędą się w dniach
9-10 lutego 2011 r. w Krakowie, w kampusie UJ na ul. Gronostajowej.
Rozpoczęcie w czwartek 9.02 wczesnym popołudniem. W pierwszym dniu blok
prezentacji dotyczących róznych aspektów ochrony obszarów Natura 2000 i wód.
W drugim dniu warsztaty prawno-przyrodnicze na bazie doświadczeń Klubu
Przyrodników. Zakończenie w piątek 10 lutego wczesnym popołudniem.

Udział w samych warsztatach jest bezpłatny. Będziemy dysponować
ograniczonymi środkami na sfinansowanie noclegu w Krakowie tym uczestnikom,
dla których koszty noclegu byłyby barierą –  przyjeżdżającym prywatnie lub z
organizacji pozarządowych. Prośbę o to prosimy zgłaszać w zgłoszeniu na
warsztaty.

Dalsze szczegóły, w tym program, podamy wkrótce.

Liczba miejsc ograniczona. Wstępne zgłoszenia można przysyłać na
kp@kp.org.pl
Można też jeszcze zaproponować (do pawpawla@wp.pl) własną prezentację !

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników