Dolina Baryczy – film

Film został zrealizowany na terenie Doliny Baryczy, która w większości swego obszaru wchodzi w skład ostoi NATURA 2000. Jest to teren wyjątkowy zarówno w skali województwa dolnośląskiego jak i w skali całego kraju.

Jest on przykładem krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, kształtowanego od stuleci przez gospodarkę człowieka, a jednocześnie zachowującego ogromną różnorodność biologiczną. Na terenie tym znajdują się cenne rezerwaty przyrody: Stawy Milickie (jest to ównież obszar wpisany na listę obszarów Konwencji Ramsar), Wydymacz, Olszyny Niezgodzkie, Wzgórze Joanny.

wiecej: http://www.eko.wroc.pl/index_projekty.php?dzial=2&kat=8&art=21

Wspaniale zdjecia, kto jeszcze nie widzial, goraco polecam, naprawde jest na co popatrzeć.

Piotr Rymarowicz

Źródło:zielonaewolucja.pl