Kampania edukacyjna „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”

Celem kampanii jest zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat problemu ginących gatunków zwierząt – pogłębienie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt trzymane w warunkach domowych.

Zjawisko handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt, jest jednym z najważniejszych czynników zagrażających przetrwaniu gatunków w naturze. Szacuje się że międzynarodowy handel wiążący się z niezrównoważonym wykorzystywaniem zasobów naturalnych, zagraża przetrwaniu ponad 5000 gatunków zwierząt na świecie. Ponieważ zapotrzebowanie na egzotyczne gatunki zwierząt wciąż rośnie, a zwierzęta kupowane są bardzo często dla dzieci lub przez młodych ludzi, jest rzeczą bardzo ważną wykształcenie pokolenia świadomych konsumentów, których wybory będą miały ogromne znaczenie dla ochrony przyrody.

Wczesna edukacja, zaangażowanie młodego pokolenia w ochronę przyrody i uwrażliwienie dzieci na problem ginących gatunków ma więc kluczowe znaczenie w naszych staraniach o ochronę bioróżnorodności na świecie. Dzięki podejmowaniu działań edukacyjnych, mamy szansę na zmianę postaw społecznych, bez których ginące gatunki – a szczególnie te wykorzystywane w handlu, nie mają szans na przetrwanie.

Projekt edukacyjny WWF Polska skierowany jest do szkół podstawowych i ma zasięg ogólnopolski. Przewidziana liczba to 850 szkół, grupą docelową projektu są uczniowie klas 1-6 oraz ich nauczyciele. Z każdego województwa do kampanii zakwalifikuje się pierwsze 50 szkół, które zgłoszą chęć udziału poprzez rejestrację za pomocą karty zgłoszenia.

W ramach projektu, wyprodukowane zostaną materiały edukacyjne, dające możliwość uczestniczenia w programie większej liczbie uczniów. Aby zapewnić dostęp do wszystkich materiałów, dla szkół które nie zakwalifikują się do projektu, od marca 2012 roku materiały w formie elektronicznej będą dostępne na stronie internetowej kampanii.

Projekt WWF zakłada czynny udział nauczycieli i uczniów poprzez realizację projektu, opartego o pakiet edukacyjny zawierający scenariusze zajęć, projekt międzyprzedmiotowy, prezentację multimedialną, publikacje drukowane i grę komputerową. Zwieńczeniem projektu jest konkurs nagradzający zarówno prace uczniów jak i zaangażowanie szkół oraz nauczycieli.

Kampanię rozpoczyna seria konferencji merytorycznych dla nauczycieli. Liczba miejsc jest ograniczona, zapraszamy zatem do rejestracji poprzez wypełnienie i odesłanie faxem karty zgłoszeniowej. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa.

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe: 3 tablice interaktywne dla najlepszych szkół, 10 spektakli teatralnych dla uczniów, przygotowanych specjalnie na potrzeby kampanii, które zaprezentowane zostaną w zwycięskich placówkach, książki, znaczki, torby, koszulki, plakaty oraz dyplomy dla najlepszych uczniów, szkół i nauczycieli.

Podsumowanie projektu wraz z wynikami konkursu zostaną umieszczone na stronie internatowej projektu.

Przygotowaliśmy również specjalną wystawę edukacyjną, którą szkoły mogą bezpłatnie wypożyczyć na okres 2 tygodni. Po wypełnieniu zgłoszenia do wystawy prosimy o skontaktowanie się z Zuzanną Podgórską w celu omówienia szczegółów odbioru.

Zapraszamy do udziału w kampanii!

Harmonogram kampanii:

  • 01.02.2012 – 25.05.2012 – rejestracja uczestników konferencji i zgłoszenia szkół do projektu
  • 06.03.2012 – 16.05.2012 – konferencje merytoryczne
  • 02.04.2012 – 29.09.2012 – czas trwania konkursu
  • 17.12.2012 – 31.12.2012 – rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników
  • 01.03.2013 – 17.06.2013 – wręczenie nagród i prezentacje spektaklu teatralnego


Więcej informacji o problemie handlu zagrożonymi gatunkami >>.

 

Źródło: WWF Polska