Korzyści z rolnictwa ekologicznego

W czasie ważnej konferencji prasowej poświęconej rolnictwu ekologicznemu, która odbyła się 8 września br., Komitety Copa-Cogeca podkreśliły liczne korzyści dla środowiska i dobrostanu zwierząt płynące z rolnictwa ekologicznego i położyły nacisk na potrzebę usprawnienia instrumentów wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach WPR po roku 2013.

Przemawiając na Konferencji we Włoszech, Pan Johannes Nebel, Przewodniczący grupy roboczej "Rolnictwo ekologiczne" Komitetów Copa-Cogeca podkreślił: "Popyt na produkty ekologiczne zwiększa się z roku na rok. Europa jest drugim co do wielkości producentem żywności ekologicznej na świecie. Zwiększa się również import do UE."

Wskazał, że rolnictwo ekologiczne jest działalnością gospodarcza, a zatem zajmujący się nim rolnicy muszą uzyskać znaczną część dochodów z rynku i otrzymywać sprawiedliwą cenę za swe produkty. "Trzeba zainwestować więcej funduszy w badania, tak aby rolnicy mogli posługiwać się lepszymi technikami. Istotną rolę odgrywają także kampanie promocyjne i informacyjne, poprzez które można upowszechniać informacje na temat europejskiej produkcji ekologicznej i ją ożywiać".

Dodał, że rolnictwo ekologiczne wiąże się z licznymi korzyściami dla środowiska, ma pozytywny wpływ na glebę, jakość wody i bioróżnorodność. "W przepisach unijnych dot. rolnictwa ekologicznego mowa jest o praktykach mających za zadanie wprowadzenie wyższego poziomu dobrostanu zwierząt. Zwierzęta muszą mieć stały dostęp do wyjścia na dwór, poza tym liczba zwierząt zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz powinna być niska. Wziąwszy pod uwagę korzyści, rolnictwo ekologiczne jest w stanie spełnić główne cele Wspólnej Polityki Rolnej
(WPR)
".

Pan Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca podkreślił:"Rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na wyzwania związane ze środowiskiem. Dlatego jesteśmy przekonani, że musi znaleźć się wysoko na liście priorytetów WPR po roku 2013".

Pan Francesco Saverio Romano, włoski Minister ds. Rolnictwa oraz Pan Paolo de Castro, Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, również uczestniczyli w konferencji.

 

Źródło:AgroNews

Fot.Ł.Misiuna