Kres nomadów w Tybecie

„Do końca 2013 roku, wszyscy mieszkańcy Tybetu będą przeniesieni do nowych lub przebudowanych domów wyposażonych w wodę, elektryczność, gaz, pocztę, telewizję i dostęp do dróg” – zapowiedział Chen Guanguo, Sekretarz Partii Komunistycznej

Tybetańskiego Regionu Autonomicznego.„Od 2006 r. przeznaczono 21,9 miliarda dolarów na masowe projekty w celu zapewnienia lepszych warunków mieszkaniowych dla ponad 350 000 rolników i nomadów” – powiedział Chen, o czym informuje China Daily (http://bit.ly/Sx8kDZ).

Zapowiedź oznacza kres nomadów w Tybecie, ich tradycji i kultury, o czym mówi m.in. film ‘From Nomads to Nobody’, który pokazujemy w ramach projektu „Trzeci Biegun i jego mieszkańcy”.

fot. prawanomadow.org