Miedziane rury w autobusach miejskich w Szanghaju

Komunikacja miejska w Szanghaju jest podstawową formą transportu. Mieszkańcy miasta spędzają w autobusach ok. 1,5 godziny dziennie. W trosce o zdrowie pasażerów, klimatyzację w autobusach miejskich wyposażono w miedziane rury lamelowe, ze względu na bakteriobójcze właściwości miedzi powstrzymujące rozwój bakterii, grzybów i wirusów w sieci komunikacyjnej.

Zainteresowanie miedzią przeciwdrobnoustrojową związane jest z koniecznością dbałości o czystość powietrza w środkach komunikacji publicznej gdyż zakaźne choroby wywoływane są przez patogeny rozwijające się w powietrzu. Testy potwierdziły, ze miedź przeciwdrobnoustrojowa oraz jej stopy – takie jak mosiądz czy brąz – zwalczają patogeny chorobotwórcze. Stąd coraz częściej w szpitalach, szkołach i środkach transportu na całym świecie stosuje się miedziane powierzchnie dotykowe m.in. klamki, poręcze, krany i włączniki świateł.

Szanghaj jest prekursorem wdrożenia miedzi w instalacjach HVAC (z ang. Heating, Ventilation and Air Conditioning – ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja) w autobusach komunikacji miejskiej. Używane do tej pory rury aluminiowe zastąpiono rurami miedzianymi. Dzięki właściwościom przeciwdrobnoustrojowym, miedziane rury pozostają na długo mikrobiologicznie czyste, co wpływa na dłuższe i sprawne funkcjonowanie instalacji oraz w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza w autobusach.

Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób w Szanghaju (Municipal Center for Disease Control and Prevention – SCDC) przeprowadziło w latach 2010-2012 serię testów w których porównano elementy miedziane z aluminiowymi. Do części autobusów jeżdżących na tej samej trasie zamontowano instalacje z elementami miedzianymi a do pozostałych instalacje z elementami aluminiowymi. Następnie monitorowano poziom zanieczyszczania drobnoustrojami. Testy wykazały, że poziom zanieczyszczenia na powierzchniach miedzianych był niższy niż na powierzchniach aluminiowych. Wyniki te pokrywają się z wynikami podobnych badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w warunkach laboratoryjnych.

Zespół prof. Schmidta, wiceprzewodniczącego Instytutu Mikrobiologii i Immunologii Uniwersytetu Medycznego Południowej Karoliny (University of South Carolina) opublikował wyniki badań nad skutecznością miedzi w zwalczaniu zanieczyszczeń drobnoustrojami w instalacjach grzewczych, wentylacjach i klimatyzacjach – HVAC. Badania porównawcze przeprowadzono na miedzianych i aluminiowych wymiennikach ciepła, aby oszacować zdolność każdego z nich do ograniczenia rozwoju drobnoustrojów. W badaniu wykorzystano pełnowymiarową instalację HVAC z wentylacją jednokanałową.

Badanie wykazało, że na elementach aluminiowych już w ciągu pierwszych 4 tygodni wytworzył się biofilm bakteryjny i grzybiczy. W tym samym czasie miedź zredukowała obciążenie bakteryjne związane z wymiennikiem ciepła o 99.99%, a grzybicze o 99.74%. Na podstawie tych wyników, można ocenić, że miedź przeciwdrobnoustrojowa odgrywa istotną rolę w zwalczaniu zanieczyszczenia drobnoustrojami powierzchni wymienników ciepła i poprawie jakości powietrza oraz skuteczności instalacji HVAC.

Badania nad zastosowaniem miedzi przeprowadzone w Chinach i Stanach Zjednoczonych zbiegają się z opublikowanym ostatnio przez Instytut Roberta Kocha (Robert Koch Insitute) w Berlinie artykułem pt. „Ilościowa ocena przepływu pasażerów w Europie i jej implikacje dla badań nad przenoszeniem zakażeń między pasażerami.”

Naukowcy z Europejskiego programu badawczego REACT zajmującego się chorobami zakaźnymi potwierdzają, ze „parametry środowiskowe mają duży wpływ na ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych między pasażerami komunikacji miejskiej”. Jednocześnie sygnalizują, że „o ile posiadamy wiedzę na temat związku odległości między pasażerami i długości przebywania w jednym pomieszczeniu oraz jego wpływu na przenoszenie chorób, wciąż niewiele wiadomo jak parametry techniczne tj. wentylacja w środkach komunikacji publicznej wpływają na przenoszenie chorób.

Więcej informacji o miedzi przeciwdrobnoustrojowej na www.antimicrobialcopper.com/pl