Rośnie ślad ekologiczny Chińczyków!

Rosnąca konsumpcja i szybki wzrost gospodarczy Chin wywierają coraz większą presję na środowisko naturalne. Międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF opublikowała właśnie raport „Ślad ekologiczny Chin”.

 

Chińczycy konsumują obecnie 2,5 razy więcej zasobów naturalnych, niż Ziemia jest nam w stanie zapewnić. Wykorzystują zasoby w tempie, które nie pozwala ani na ich regenerację, ani na redukcję emitowanego przez Chiny CO2. Na ślad ekologiczny składają się wzrost liczby ludności, poziom konsumpcji na osobę oraz sposób wykorzystania zasobów naturalnych. Wysokość śladu ekologicznego kształtują emisje CO2, wynikające z działalności ludzi, wielkość pól przeznaczonych pod uprawy i hodowlę zwierząt, ilość drewna pozyskiwanego z lasów oraz poławianych ryb i owoców morza, a także budowa infrastruktury.

 

Emisja CO2 jest podstawowym składnikiem śladu ekologicznego Chińczyków, a jej procentowy udział w wartości śladu ekologicznego wzrósł z 10% w 1961 roku do 54% w 2008 roku. Paliwo i energia elektryczna zużywane w gospodarstwach domowych stanowią niewielki procent tego składnika. Dominują emisje pośrednie, zawarte w dobrach konsumpcyjnych i usługach. W niektórych regionach Chin stanowią one nawet 90% wartości emisji CO2.

 

Największy udział w śladzie ekologicznym Chin mają obecnie emisje CO2 – mówi Qiu Wei z międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF. W celu zmniejszenia poziomu emisji, Chiny potrzebują nowoczesnych technologii oraz zmiany wzorców konsumpcji. Każdy z nas może mieć w tym swój udział i zmniejszyć swój ślad ekologiczny wybierając produkty, które wytworzone zostały w sposób przyjazny dla środowiska.

 

WWF sprawdził także, jak wygląda stan 12 kluczowych gatunków zwierząt żyjących w Chinach. Mimo najwyższego statusu ochrony odbudowa populacji pandy wielkiej i słoni przebiega bardzo powoli. Dobrze wypadły jedynie ibis czubaty i piżmowiec. Kluczowym gatunkom zwierząt zagraża przede wszystkim kłusownictwo i rosnąca presja człowieka na środowisko. Rozbudowa infrastruktury i gwałtowna urbanizacja powodują utratę naturalnych siedlisk, a zmiany klimatyczne utrudniają zwierzętom przystosowanie się do nowych warunków.

 

Chiny znajdują się teraz w decydującym momencie – dodaje Wei. –Wybory Chińczyków związane z konsumpcją, produkcją, inwestycjami i zarządzaniem zasobami naturalnymi będą miały ogromny wpływ na przyszłość kraju i świata. Jako druga potęga gospodarcza na świecie, Chiny kształtują w

skali globalnej nie tylko rynki, ale także oddziaływają na środowisko. Zrównoważony rozwój może zapewnić ludziom bezpieczną przyszłość oraz optymalny dostęp do zasobów naturalnych.

 

W połowie tego roku WWF opublikował „Living Planet Report”, z którego wynika, że Polacy konsumują dwa razy więcej niż Ziemia jest w stanie wyprodukować. Jeśli nie ograniczymy naszej konsumpcji oraz nie zmienimy naszych codziennych nawyków, Ziemia nie będzie w stanie nas utrzymać.

Przeczytaj raport „Ślad ekologiczny Chin” (ENG).