Meksyk będzie chronił morświny

Rząd Meksyku będzie chronić morświny kalifornijskie, gatunek uznawany za krytycznie zagrożony wyginięciem oraz promować zrównoważone rybołówstwo w Zatoce Kalifornijskiej. To efekt apelu międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF i poparcia blisko 40 tysięcy osób z całego świata.  W Polsce WWF działa na rzecz ochrony bałtyckiej populacji morświnów, której liczebność jest szacowana na 100 osobników.

 

Morświn kalifornijski jest jednym z najbardziej zagrożonych gatunków waleni. Spotkać go można jedynie w Zatoce Kalifornijskiej, gdzie przetrwało zaledwie 200 przedstawicieli tego gatunku. Przyszłości morświnów kalifornijskich zagraża przyłów, niszczenie naturalnego środowiska i rosnące zanieczyszczenie wód w rejonie Zatoki Kalifornijskiej.

 

Zaapelowaliśmy do prezydenta Meksyku o podjęcie konkretnych działań, które zwiększą szansę na przetrwanie morświnów kalifornijskich  – mówi Omar Vidal z międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF. – Pod petycją w sprawie ochrony morświnów podpisało się blisko 40 tysięcy  osób ze 127 krajów z całego świata

 

Apel międzynarodowej organizacji WWF jest odpowiedzią na drastyczny spadek liczby morświnów w ciągu ostatnich lat. Pod koniec lat 90. XX wieku w Zatoce Kalifornijskiej żyło około 550 morświnów, czyli ponad dwa razy więcej niż obecnie. W trosce o przyszłość morświnów i w odpowiedzi na apel WWF prezydent Meksyku zapowiedział wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących stosowania tzw. sieci skrzelowych, w które najczęściej zaplątują się morświny.

 

Zgodnie z nowym prawem sieci skrzelowe będą stopniowo zastępowane przez bezpieczniejsze dla morświnów sieci, które zmniejszą ryzyko śmiertelnego przyłowu – tłumaczy Katarzyna Pietrasik z WWF Polska. – W ciągu trzech lat z Zatoki Kalifornijskiej mają zupełnie zniknąć sieci skrzelowe. Takie działanie jest doskonałym przykładem na zrównoważone rybołówstwo w praktyce.

 

Niewiele osób wie, że my także mamy swój gatunek morświna. Jego bałtycka populacja liczy zaledwie 100 waleni, które borykają się z podobnymi problemami, co morświny kalifornijskie. Przyłów, zanieczyszczenie środowiska oraz hałas powodowany pracą elektrowni wiatrowych, podczas uprawiania sportów motorowodnych i podwodnymi eksplozjami, to podstawowe zagrożenia dla bałtyckich morświnów. WWF Polska zainicjował prace nad „Programem ochrony morświna w Polsce”, który ma pomóc w ochronie tych waleni w Bałtyku. Obecnie trwają konsultacje międzyresortowe nad ostatecznym kształtem programu.

 

Już teraz możemy pomóc morświnom – apeluje Pietrasik.  – Nie uprawiajmy sportów motorowodnych, gdy odpoczywamy nad morzem. Zgłaszajmy każdą obserwację morświna do wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF pod numer telefonu 795 536 009 lub do Stacji Morskiej w Helu, numer telefonu 601 889 940. Liczy się każda informacja o pojawieniu się morświna.

 

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Więcej informacji:

Paweł Średziński, WWF Polska, psredzinski@wwf.pl, tel. 604631633.

 wwf