Międzynarodowy Rok Lasów w Lasach Państwowych – Olsztyn

Aż 46 proc. Polaków nie wie, czym jest różnorodność biologiczna. Zagadnienie to przybliżyła otwarta prezentacja „Różnorodność biologiczna i współczesne dylematy jej ochrony”, zorganizowana 13 stycznia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Jest to pierwsza impreza z bogatego kalendarium przedsięwzięć, które olsztyńska RDLP zorganizuje w związku z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów. Prezentację dotyczącą różnorodności biologicznej przygotował i przedstawił Mariusz Górski-Kłodziński z Wydziału Ochrony Lasu i Przyrody RDLP w Olsztynie. Licznie zgromadzeni słuchacze – głównie członkowie Koła Miłośników Lasu i Militariów Akademii Trzeciego Wieku – byli pod wrażeniem atrakcyjności przekazu.

Okazuje się, że termin „różnorodność biologiczna” jest wielu Polakom nieznany. Marne to pocieszenie, że nasz kraj nie jest tu wyjątkiem. – Mimo że pojęcie to funkcjonuje w przestrzeni publicznej około 30 lat, świadomość społeczna dotycząca tego zagadnienia jest bardzo niewielka. Z najnowszych badań wynika, że co trzeci Europejczyk nie wie, co znaczy to określenie. Brak świadomości w tym zakresie może w znaczny sposób przyczyniać się do szybkiego wzrostu tempa utraty różnorodności gatunkowej na Ziemi, które od lat 70. osiągnęło 30 proc. – powiedział Mariusz Górski-Kłodziński. – Można powiedzieć, że kasujemy zawartość twardego dysku natury, nie wiedząc nawet, jakie dane przechowuje.

Autor prezentacji dodał, że łatwiej jest policzyć liczbę gwiazd w Drodze Mlecznej niż oszacować liczbę gatunków występujących na Ziemi. Niestety, tempo wymierania gatunków jest większe niż tempo ich opisywania.

– W swojej strategii zrównoważonego rozwoju z 2001 r. Unia Europejska postawiła sobie za cel zahamowanie zubożenia różnorodności biologicznej oraz odnowę siedlisk i systemów naturalnych do 2010 r. Niestety, celu tego nie udało się zrealizować. Aż 25 proc. Europejskich gatunków zwierząt, w tym ssaków, gadów, płazów, ptaków i motyli jest zagrożonych wyginięciem – przekonywał słuchaczy Mariusz Górski-Kłodziński.

http://www.lasy.gov.pl/zakladki/aktualnosci/olsztyn-prezentacja-o-roznorodnosci-biologicznej