Nadleśnictwo Mirosławiec „Po stronie natury” – wspólnie posadziliśmy 1150 drzew!

20 września na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec, w kompleksie leśnym znajdującym się w okolicach Toporzyka, odbyło się niecodzienne sadzenie drzew. W wydarzeniu wzięła udział lokalna społeczność oraz doświadczeni leśnicy. Akcję zorganizowano w ramach programu „Po stronie natury”, którego organizatorem jest Żywiec Zdrój S.A. wraz
z partnerami – Fundacją Nasza Ziemia, Lasami Państwowymi i nowym partnerem wspierającym – Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym.
Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali pracownicy Żywiec Zdrój, którzy wraz z rodzinami i przyjaciółmi mogli wspólnie spędzić czas na łonie natury. O godzinie 10.00 wszyscy uczestnicy wzięli udział w wyjątkowej lekcji przyrody i razem z leśnikami z Nadleśnictwa Mirosławiec zasadzili 1150 drzew, odciskając swój ślad dla przyszłych pokoleń. Jak przekonują organizatorzy, kształtowanie wrażliwości ekologicznej społeczeństwa oraz zachęcenie Polaków do dbania o otaczającą nas przyrodę jest bardzo ważne. Wspólnie posadziliśmy 1150 sadzonek dęba bezszypułkowego. Zaangażowanie lokalnej społeczności jest istotne ze względu na edukację ekologiczną Polaków. Należy pamiętać, iż każdy z nas ma wpływ na stan otaczającej nas przyrody. Wspólna troska o nią przyczyni się do zachowania jej piękna dla przyszłych pokoleń. Pamiętajmy, że razem możemy osiągnąć znacznie więcej – mówi Nadleśniczy z Nadleśnictwa Mirosławiec, Kazimierz Deus. W programie znalazły się również ciekawe zajęcia edukacyjne oraz konkurs z nagrodami, a w godzinach popołudniowych wszyscy uczestnicy wzięli udział we wspólnym rodzinnym pikniku.

Sobotnia akcja była już drugą zorganizowaną na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec. Pierwsze wspólne sadzenie drzew w ramach programu „Po stronie natury” odbyło się w kwietniu 2013 r. pomiędzy Mirosławcem, a wsią Orle.
Kontakt prasowy:

Monika Piekarska
Specjalista ds. PR Żywiec Zdrój S.A.
tel. 519 064 147, e-mail: monika.piekarska@danone.com

Joanna Piczuła
Garden of Words
Biuro Prasowe programu ”Po stronie natury”
tel. 519 429 154, e-mail: j.piczula@gardenofwords.pl
***
O programie „Po stronie natury”
W ramach programu „Po stronie natury” od 2009 roku w lasach Beskidu Żywieckiego posadzono 5 mln drzew, które zajęły powierzchnię ponad 900 ha. Realizowane każdego roku nasadzenia stanowiły ważny element odnowy pradawnej Puszczy Karpackiej. Podczas tegorocznej, VI edycji odnowionych

 

zostanie ponad 300 kilometrów szlaków turystycznych w Beskidzie Żywieckim, Śląskim i Małym. Dzięki odnowionym szlakom turystycznym każdy będzie mógł cieszyć się pięknem beskidzkiej przyrody oraz w sposób bezpieczny i odpowiedzialny obcować z naturą.
Więcej na www.postronienatury.pl.
O firmie Żywiec Zdrój S.A.:
Firma Żywiec Zdrój S.A. na początku swego funkcjonowania była niewielkim zakładem produkującym wodę źródlaną. Dynamiczny rozwój sprawił, że w 2001 roku została ona przekształcona w spółkę akcyjną. Obecnie zatrudnia blisko 500 pracowników i według rankingu dziennika Rzeczpospolita znajduje się w czołówce polskich przedsiębiorstw (Lista 500). W strategię działania firmy na stałe wpisana jest realizacja projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma Żywiec Zdrój pochodzi z Beskidu Żywieckiego, dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do dbania o środowisko naturalne tego regionu. Czerpiemy z natury i czujemy się z nią silnie związani. Żywiec Zdrój wspiera nie tylko miejsca, w których działa, ale też prowadzi ogólnopolskie programy o charakterze edukacyjnym i z zakresu ochrony środowiska, np. akcja „Zdrowie od pierwszych chwil”, kampania „Mamo, tato, wolę wodę!” czy program „Po stronie natury”.
O Organizacji Lasy Państwowe:
Lasy Państwowe mają już 90 lat! To największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi. Gospodaruje w większości polskich lasów, które zajmują niemal jedną trzecią powierzchni kraju. Dzięki swojej 90-letniej tradycji i imponującemu doświadczeniu, pracownicy Lasów Państwowych co roku sadzą 500 mln drzew i sprawiają, że lasów w Polsce przybywa. Od drugiej wojny światowej lesistość kraju zwiększyła się z 21 do 29,3 proc. Leśnicy tworzą warunki pozwalające wszystkim Polakom na korzystanie z dobrodziejstw polskich lasów. Lasy Państwowe generują blisko 300 tys. miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym, a bezpośrednio w organizacji pracuje około 25 tys. osób. Leśnicy są drugą pod względem zaufania społecznego grupą zawodową w Polsce. Lasy Państwowe są tegorocznym laureatem międzynarodowej nagrody UNESCO Sułtana Kabusa dla Ochrony Środowiska przyznanej za wspieranie wysiłków na rzecz ochrony środowiska i promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.
O Fundacji Nasza Ziemia:
Fundacja Nasza Ziemia to organizacja pozarządowa realizująca cel pożytku publicznego – edukację ekologiczną. Została założona 20 lat temu przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja popularyzuje proste sposoby i zachowania pomagające dbać o ochronę środowiska naturalnego. Inspiruje do działania i angażuje w nie setki szkół, samorządów, instytucji, firm i osób niezrzeszonych. W jej dorobku znajduje się blisko 40 programów edukacyjnych, m.in. „Sprzątanie Świata”, „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”, „Kluby Naszej Ziemi”, „Czysta Gmina”. Za prowadzone

 

 

działania Fundacja Nasza Ziemia została uhonorowana „Złotym Liściem” Ministra Środowiska, Henry Ford European Conservation Award, wyróżnieniem „Pro Publico Bono” oraz wyróżnieniem specjalnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za promowanie wolontariatu i działania wolontariackie. Więcej: www.naszaziemia.pl
O PTTK:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest największym, polskim stowarzyszeniem skupiającym ponad 65000 turystów oraz krajoznawców. Rozwija turystykę kwalifikowaną (głównie pieszą, górską, narciarską, rowerową i żeglarską), promuje krajoznawstwo, szkoli kadry turystyczne, prowadzi ponad 100 obiektów noclegowych o różnym standardzie, służących turystyce aktywnej oraz opiekuje się siecią ponad 60000 km szlaków turystycznych. Wspiera i popularyzuje ochronę przyrody, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego. Uczestniczy w regionalnych inicjatywach mających na celu rozwój różnych form turystyki.