Nowe rezerwaty w lubuskiej części Borów Dolnośląskich

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
zarządzeniami z dnia 18 grudnia 2012 r., uznał 3 nowe rezerwaty przyrody w
województwie lubuskiem. Nowe rezerwaty są położone w Borach Dolnosląskich.

„Zacisze” – 19,81 ha w gminie Przewóz, powiat żarski. Celem ochrony jest
zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej. Rodzaj
rezerwatu przyrody – torfowiskowy (T), typ rezerwatu przyrody-fitocenotyczny
(PFi), podtyp rezerwatu przyrody – zbiorowisk nieleśnych (zn),

„Woskownica” – 9,53 ha, w gminie Brody w powiece żarskim. Celem ochrony jest
zachowanie stanowiska woskownicy europejskiej (unikatowe stanowisko nie nad
morzem, ale w Borach Dolnośląskich). Rodzaj rezerwatu przyrody –
torfowiskowy (T) , typ rezerwatu przyrody fitocenotyczny (PFi), podtyp
rezerwatu przyrody- zbiorowisk nieleśnych (zn).

„Przygiełkowe Moczary” – 101,91 ha, w gminie Przewóz w powiecie żarskim.
Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i
torfowiskowej szczególnie mszaru przygiełkowego z gatunkiem przygiełki
brunatnej oraz mszaru wysokotorfowiskowego. Rodzaj rezerwatu przyrody –
torfowiskowy (T), typ rezerwatu przyrody fitocenotyczny (PFi), podtyp-
zbiorowisk nieleśnych (zn).

Fot. Ł.Misiuna