O ochronie ptaków na konferencji w Rogowie

„Zarządzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych” to hasło siódmej już konferencji dotyczącej aktywnych metod ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniach 30-31 marca w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Zorganizowały je: Wydział Leśny SGGW i Dyrekcja Generalna LP.

O ochronie ptaków na konferencji w Rogowie

Konferencja zgromadziła blisko 220 osób reprezentujących zarówno środowisko leśników, jak i organizacji pozarządowych i jednostek administracji państwowej zajmujących się ochroną środowiska. Nie zabrakło też przedstawicieli nauki.

Ideą dwudniowego spotkania podzielonego na kilka bloków tematycznych była wymiana poglądów i doświadczeń między osobami, które zajmują się zarządzaniem, gospodarowaniem i monitorowaniem ekosystemów leśnych oraz działaniami wpływającymi na zachowanie populacji ptaków leśnych.

Jaka jest skuteczność ochrony strefowej ptaków? Jakie prace leśne można wykonywać w takich strefach? A może w ogóle z nich zrezygnować? Jak powinna wyglądać kompensacja przyrodnicza dla obszaru ptasiego Natura 2000? W jaki sposób można udoskonalić współpracę między Lasami Państwowymi, regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną ptaków?

To tylko niektóre z pytań, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania. Jak pokazała dyskusja, porozumienie pomiędzy wspomnianymi instytucjami w wielu kluczowych sprawach dotyczących działań gospodarczych i zarządzania terenami podlegającymi ochronie wcale nie jest proste.

Źródło: Lasy Państwowe