Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków

1 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ptaków. Został on ustanowiony w 1906 roku podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902. Była to pierwsza międzynarodowa konwencja o ochronie ptaków. Polska przystąpiła do niej w 1932 roku. Dziś ptaki są chronione poprzez unijną Dyrektywę Ptasią, która ma na celu ochronę wszystkich istniejących populacji dzikich ptaków występujących w UE.
Współcześnie Międzynarodowy Dzień Ptaków ma przypominać nam o roli, jaką ptaki odgrywają w naszym życiu. Dla wielu osób na świecie obserwacja, fotografowanie i poznawanie ptaków stały się nie tylko ciekawym hobby ale pasją i życiowym wyborem.
Mysikrólik, fot. Cezary Korkosz

Co każdy może zrobić dla ptaków?
1. Powiesić budkę lęgową – to już ostatni moment na zainstalowanie jej w ogrodzie. Ptaki przystępują właśnie do pierwszych lęgów. Poradnik nt. budek dostępny na naszej stronie: www.otop.org.pl
2. Zarejestrować swoją pierwszą obserwację bocianów, jaskółek dymówek, kukułek i jerzyków na www.SpringAlive.net. To międzynarodowa kampania edukacyjna przybliżająca tajemnice ptasich migracji.
3. Zaangażować się i pomóc organizacjom przyrodniczym chronić ptaki i ich siedliska. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza nowych członków oraz zachęca do przekazania 1% podatku na rzecz ochrony kraski. To jeden z najpiękniejszych ptaków Polski. Jeszcze w latach 70. żyło u nas około 1000 krasek, dziś gniazduje u nas zaledwie 60 osobników. Więcej informacji o tym jak pomagamy temu gatunkowi na www.ochronakraski.pl.
4. Wziąć udział w konkursie na naszym profilu FB: https://www.facebook.com/OTOP.BirdlifePolska Do wygrania książki o ptasich sekretach.
Więcej informacji:

Katarzyna Groblewska
Rzecznik prasowy OTOP
+ 48 500 239 648
katarzyna.groblewska@otop.org.pl

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)
to działająca od 1991 roku organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego (KRS 0000015808), zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Celem Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. OTOP jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.