Odrobaczanie dzikich zwierząt w Czechach

Główny Lekarz Weterynarii Polski informuje

że zgodnie z informacją otrzymaną od służb weterynaryjnych Republiki Czeskiej w okresie od 20 stycznia do 26 lutego 2012 r. na terytorium tego państwa kopytne zwierzęta łowne zostaną poddane leczeniu lekami przeciwpasożytniczymi zawierającymi w swym składzie:
    iwermektynę, o okresach karencji wynoszących:
28 dni – dla zwierząt jeleniowatych (w tym danieli), muflonów oraz kozic,
14 dni – dla dzików;
    rafoksanid oraz mebendazol, o okresach karencji wynoszących:
28 dni – dla zwierząt jeleniowatych, w tym danieli i jeleni szlachetnych,
60 dni – dla kozic i muflonów.
Przedmiotowy okres, w którym zwierzęta będą poddawane leczeniu, został wybrany, biorąc pod uwagę sezony polowań na kopytne zwierzęta łowne w Republice Czeskiej. Podczas tego okresu na terytorium wyżej wymienionego kraju niedozwolone jest wprowadzanie na rynek upolowanych dzików w celu konsumpcji przez człowieka.
Należy przy tym podkreślić, że nie można wykluczyć migracji leczonych zwierząt na terytorium Polski.

 

Źródło: TBOP

fot.sxc.hu