Zawał połowy „Dzikiego serca Europy”

Znawcom problemów europejskiej ochrony przyrody ekosystemów leśnych od dawna
znane są dwa parki narodowe położone na niemiecko-czeskiej granicy: Park
Narodowy Lasu Bawarskiego w Niemczech i Park Narodowy Szumawa w Czechach.


       W pierwszym z nich przyjęto od dawna strategię nie ingerowania w
gradację kornika rozwijajacą się w lasach świerkowych, w wyniku czego
drzewostan zamarł na dość dużych powierzchniach, nastepnie jednak w szybkim
tempie rozwija się odnowienie; obraz ten zależnie od osobistych poglądów
bywa nazywany 'obrazem klęski ekologicznej' bądź 'doskonałym przykładem, że
zwalczanie gradacji nie jest wcale potrzebne'. W czeskim parku przez wiele
lat zwlaczano gradację kornika tradyycjnymi metodami, w wyniku czego
doprowadzono do wylesienia kilkusethektarowych powierzchni na sposób
przypominający zręby zupełne, nastepnie sztucznie odnawiane.
       Kilka lat temu czeski park narodowy Szumawa przeszedł na strategię
bawarską, sklaniając się do nieingerencji w lasy świerkowe. Oba parki
wypracowały wspólną "strategie ochrony", i rozpoczęsły wspólna promocję idei
"wild heart of Europe" – tj. Lasu Bawarskiego i Szumawy jako "dzikiego serca
Europy", opartą własnie na deklaracji jak najmniejszego ingerowania w
naturalne procesy.
       Ostatnio dyrektorem PN Szumawa został jednak Jan Strasky – były
polityk, znany jako krytyk ochrony przyrody, deklarujący że "przyroda bywa
wroga i musimy z nią walczyć". Nowy dyrektor powrócił do tradyycjnej walki z
kornikiem, rozszerzając ją także na strefy deklarowane dotąd jako "strefy
ochrony ścisłej". Cięcia na dużą skalę rozpoczęto w rejonie Ptasiego Potoku,
nawet w świerczynach na torfie, stanowiących część kompleksu torfowiskowego
Modrava. Planowane są także na Hranicniku, Jeziornym Grzbiecie, Bawarskiej
Drodze, dalszych częściach torfowisk Modrava – m. in. w środku ostoi
głuszca. Równocześnie, nowy dyrektor zapowiedział zgodę na wiele inwestycji
w parku: budowę wyciągu narciarskiego na Hranicnik, rozbudowę szosy na Zadną
Zvonkową, liberalizację podejścia do rozbudowy miejscowości w parku i w jego
otoczeniu.
       Europę obiegają apele o wysyłanie listów protestacyjnych do
czeskiego Ministerstwa Środowiska (Mr. Tomas Chalupa, Minister of
Environment, Ministry of Environment, Vrsovicka 65, 100 10 Praha 10, Czech
Republic) i premiera (Mr. Petr Necas, Prime Minister, Cabinet Office,
Nabrezi Edvarda Benese 4, 118 01 Praha 1).
       Czescy obrońcy przyrody zorganizowali kilkudniową blokadę wycinki i
wywozu drzew, która na wniosek dyrektora PN Szumawa została siłowo
przełamana przez policję.

 

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników

Fot.Ł.Misiuna