Pochwała dzikości. O Puszczy Świętokrzyskiej opowie dr Lech Buchholz

P1150747

Na spotkanie „Pochwała dzikości – o najcenniejszych fragmentach Puszczy Świętokrzyskiej” z dr inż. Lechem Buchholzem, wicedyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego ds. przyrodniczych, członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, entomologiem zapraszają w czwartek 21 stycznia do Muzeum Historii Kielc Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kielecki i Towarzystwo Przyjaciół Kielc.

Dr Buchholz opowie nie tylko o ŚPN, ale także o Lasach Suchedniowskich i Cisowsko-Orłowińskich, w których przyrodnik znajdzie wiele ciekawych miejsc oraz o półdzikich ekosystemach nieleśnych. Zaprezentuje fotografie najwartościowszych fragmentów Puszczy Świętokrzyskiej.

Lech Buchholz jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, w latach 1982–1997 był pracownikiem Katedry Entomologii tejże uczelni. Uczestniczył w dwóch wyprawach entomologicznych do Afryki Północnej. W Góry Świętokrzyskie przeniósł się z Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie zajmował się edukacją. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych, jest m.in. autorem lub współautorem opracowań dotyczących dziesięciu gatunków chrząszczy w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”. Należy do kilku towarzystw i organizacji przyrodniczych, m.in. do Polskiego Towarzystwa Entomogicznego.

Spotkanie z cyklu „Zwierzę nie tylko w mieście” w Muzeum Historii Kielc (ul. Leonarda 4) rozpocznie się o godz. 18. ecoPress jest patronem medialnym wydarzenia.