Prof. Lange-Bertalot doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. Horst Lange-Bertalot – botanik, jeden z czołowych specjalistów badających okrzemki – jednokomórkowe glony, autor ponad 200 publikacji na ich temat i odkrywca nowych gatunków, otrzymał w czwartek tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

Okrzemki należą do najbardziej zróżnicowanych gromad roślin beznaczyniowych mikroskopijnej wielkości. Profesor poświęcił ich badaniu 50 lat życia, niemal cały okres swojej działalności naukowej.

Horst Lange-Bertalot urodził się w 1936 r. w Gdańsku, i choć większą część życia spędził w Niemczech, to przez długi czas mieszkał również w Polsce, m.in. w Szczecinie, gdzie od wielu lat współpracuje z ośrodkiem diatomologicznym, czyli badania okrzemek, Uniwersytetu Szczecińskiego.

Studia rozpoczął w 1956 r. na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Na tej uczelni w 1963 r. uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych, a w 1969 r. habilitował się z botaniki. Pracował także na Uniwersytetach w Kassel i Koblencji

Badania nad okrzemkami Lange-Bertalot podjął na początku lat siedemdziesiątych XX w. Najpierw były to prace z dziedziny ekologii, w której okrzemki występowały jako wskaźniki stanu zanieczyszczenia wód.

Lange-Bertalot jest autorem niemal 200 publikacji naukowych, z czego 168 dotyczy okrzemek. Badał materiały z całego świata, współpracował ze specjalistami z różnych krajów, a na podstawie zarówno samodzielnych, jak i wspólnie z innymi prowadzonych badań wyodrębnił 37 nowych rodzajów okrzemek oraz odkrył ponad tysiąc nieznanych przedtem gatunków.

Profesor przyczynił się do rozwoju szczecińskiego ośrodka diatomologicznego. Od lat wspiera go merytorycznie i finansowo.

Tytuł doktora honoris causa senat szczecińskiej uczelni przyznał Lange-Bertalotowi w dowód najwyższego uznania i wdzięczności. Profesor dołączył do grona 26 osób, które Uniwersytet Szczeciński wyróżnił tytułem doktora honoris causa. Są wśród nich prof. Leszek Balcerowicz, prof. Leszek Kołakowski, prof. John D. Barrow, prof. Richard Pipes oraz jedyna w tej grupie kobieta – wybitna pisarka dla dzieci Joanna Kulmowa. 

Źródło: PAP