Nowa czerwona lista roślin

Nakładem Instytutu Ochrony Przyrody PAN ukazała się nowa Czerwona Lista Paprotników i Roślin Naczyniowych Polski, opracowana przez: Różę Kaźmierczakową, Joannę Bloch-Orłowską, Zbigniewa Celkę, Annę Cwener, Zygmunta Dajdoka, Dorotę Michalską-Hejduk, Pawła Pawlikowskiego, Ewę Szczęśniak i Krzysztofa Ziarnka. Jest to czwarta z kolei polska czerwona lista roślin.

Nowa lista obejmuje 765 taksonów, w porównaniu z ok. 500 ujętymi w poprzednim wydaniu, co jednak zdaniem Autorów wynika głównie z pogłębienia wiedzy, a niekoniecznie z pogłębienia się zagrożenia. W szczególności, szeroko wykorzystano regionalne czerwone listy i księgi roślin.

W obecnej publikacji podano kategorie zagrożenia według aktualnych wytycznych IUCN (EX, EW, RE, REW, CR, EN, VU, NT, DD), wraz ze wskazaniem kryterium kwalifikacji każdego gatunku. Jako tło oceny zagrożenia gatunków w Polsce, podano także kategorie zagrożenia w Europie i na świecie.

Fot. Ł. Misiuna